Introduktion

Den här avdelningen kan läsas utan förkunskaper om DMS. Den som saknar förkunskaper behöver läsa i en viss ordning.

Ge deltagaren bekräftelse på anmälan
Lämpliga förkunskaper Skapa en minimal regline Introduktion När deltagaren har fyllt i reglinen och klickat på knappen Bekräfta kan DMS visa en bekräf...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Lägg till en fråga i regline
Lämpliga förkunskaper Skapa en minimal regline Introduktion Fråga är en av de element-typer som ingår i regline. Ursprungstanken med Fråga är att du s...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Lägg till ren information i regline
Lämpliga förkunskaper Skapa en minimal regline Introduktion Text är en av de element-typer som ingår i regline. Den enda funktionen för Text är att vi...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Skicka en faktura
Lämpliga förkunskaper Lägg till en aktivitet i regline Introduktion DMS stödjer några olika betalningsflöden, faktura, kreditkortsbetalning och E-fakt...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Användarinterface
Lämpliga förkunskaper Logga in Introduktion DMS har ett omfattande användarinterface. Du använder det för att göra de olika saker som du vill göra med...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Skicka en enkät till ett urval av deltagare
Lämpliga förkunskaper Introduktion Du kan använda funktionen Urval för att sålla fram vilka deltagare som ska få en enkät. Arbetsgången är att identifiera...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Gör ett utskick till ett urval av deltagare
Lämpliga förkunskaper Gör ett utskick med e-post Gör ett urval bland deltagarna Introduktion Du kan använda funktionen Urval för att sålla fram vilka...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Gör ett utskick med e-post
Lämpliga förkunskaper Skapa ett projekt Introduktion Funktionen kampanj gör utskick av meddelanden i form av e-post eller SMS. Det finns inte någon be...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:56 E.M.
Ta bort deltagare från projekt
Lämpliga förkunskaper Skapa ett projekt  Introduktion Det är en central uppgift för DMS att samla och presentera information om deltagare i evenemang....
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:56 E.M.
Beroenden mellan manualer
Den här samlingen av manualer är avsedd att kunna läsas och användas med mycket små förkunskaper. Men många av manualerna förutsätter kunskaper som förmedla...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:56 E.M.