Introduktion

Den här avdelningen kan läsas utan förkunskaper om DMS. Den som saknar förkunskaper behöver läsa i en viss ordning.

Lägg till en rabatt i regline (RebateQuestion)
Elementet RebateQuestion är en metod att ge vissa deltagaren ett rabatterat pris. RebateQuestion fungerar på så sätt att när deltagaren ger ett visst svar p...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Använd en flervalsfråga
En flervalsfråga är en fråga där svaren är bestämda av frågeställaren. Det vill säga, en uppsättning svarsalternativ är bestämd. Den som svarar har till upp...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Gör en gömd följdfråga
En del frågor behövs endast i vissa situationer.  De ska bara visas när deltagaren har svarat på ett visst sätt på andra frågor. DMS kan åstadkomma det om d...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Flera deltagare vid samma anmälningstillfälle (SelectPersonCount)
Ibland är det lämpligt att låta en person anmäla flera deltagare samtidigt. Det kan till exempel göra administrationen för deltagarna enklare om en deltagar...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Låt deltagaren välja mellan två olika reglines (RadiobuttonRedirect)
Ibland är det lämpligt att olika kategorier av deltagare får fylla i olika reglines. Det kan du åstadkomma genom att göra en mycket liten regline som använd...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Gör ett urval bland deltagarna
Med urval menar vi här en delmängd av de personer som har registrerat sig för ett evenemang.  Exemplet som följer är ett projekt med åtta deltagare: Ada...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Logga in
Delegia Meeting System (DMS) är program för att administrera deltagare i evenemang. Genom DMS anmäler sig deltagarna till evenemanget. Du som användare av D...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Gör en enkät
En enkät är en uppsättning frågor som du kan be personer att svara på. De tillfrågade besvarar frågorna i ett webbformulär. Enkäten skickas som en webb-länk...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Dela in deltagarna i kategorier (Persontyp)
Deltagarna kan delas in i kategorier på ett mycket stort antal sätt, till exempel efter vad de har svarat på en viss fråga eller vad de har skrivit i ett vi...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Flera deltagare vid samma anmälningstillfälle (PersonBasket)
Ibland är det lämpligt att låta en person anmäla flera deltagare samtidigt. Det kan till exempel göra administrationen för deltagarna enklare om en deltagar...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.