Enkät

Här finner du hjälp gällande fliken Enkät i Delegia Meeting System.

Översikt
Enkäter är webbformulär som är avsedda att i första hand skickas till deltagarna efter evenemanget men det är du som användare som bestämmer när de ska skic...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Skapa enkät
En enkät är ungefär som en vanlig regline/registrering fast med skillnaden att den inte är "öppen" för alla att besvara. Endast de som inbjuds att...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Skicka ut en enkät
Gå in under fliken Enkät / Inställning Efter att ha skapat en enkät och laddat upp mottagare så är det dags att skicka ut den.   På sidan står det &...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.
Enkätstatistik och rapporter
Du kan få statistik på enkätsvaren och rapporter över insamlade svar genom att klicka på knappen "Statistik".  Här finns två flikar, Diagram och ...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:55 E.M.