Innehållshantering

Här finner du hjälp gällande mappen Innehållshantering i Delegia Meeting System.

Textruta
Textruta Texter som DMS använder för att kommunicera med deltagarna är konfigurerbara så att det kan finnas flera alternativ för samma text. Det kan all...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Html head
Html head är en mycket enkel texteditor avsedd för specialkod till webbsidorna. Här kan du skriva HTML-kod som inte går att generera med de andra webb-edito...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Innehållshantering allmänt
Innehållshantering I mappen Innehållshantering finns funktioner för att skapa webbsidor. Ett exempel på webbsida som kan skapas här är sidan där ditt ev...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Filarkiv
Här måste jag beskriva hur Filarkivet ska hanteras.
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Översikt
Sidan Översikt innehåller en del av funktionerna för att hantera innehåll i webbsidor. En webbsida ses här som en kombination av en mall och ett innehåll. I...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Sidskaparen
Sidskaparen Sidskaparen är en editor för webbsidor som kan behövas i samband med evenemang. Genom att Sidskaparen har precis de funktioner som behövs i ...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
Meny
Meny Menyer i webbsidor är element som läsaren kan klicka på och när läsaren gör det visas en annan webbsida. För evenemangs-deltagaren är menyn en möjl...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:52 E.M.
MobileMenu
För att kunna få upp Delegia Mobile måste först en menu av typen Mobilmeny skapas för projektet i Delegia Meeting System. När detta är gjort kan man nå web...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:56 E.M.
Skapa en meny
Det går att lägga till och ta bort menyer till registreringssidan. Här presenteras hur du gör detta. Här ser du ett exempel på hur en meny kan se ut. Detta...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:56 E.M.
Deltagarinloggning krävs
Funktionen deltagarinloggning krävs i sidskaparen är en funktion som tvingar en besökare att logga in med sitt personliga lösenord, och deras e-postadress. ...
Mån, 27 dec., 2021 vid 3:56 E.M.