Ja i registrering > Aktivitet

Siffran med blå bakgrund är hur aktiviteterna sorteras i ConfirmationBody, de sorteras från minst till störst.


Med denna ordning visas aktiviteterna i ConfirmationBody från uppifrån och neråt

Konsert > Bio > Föreläsning 1 > Föreläsning 2


Du kan ändra denna ordning genom att dra i en aktivitet och släppa den vart du vill att den ska hamna. 

T,ex nu när Föreläsning 2 är över Föreläsning 1 så kommer ordningen i ConfirmationBody vara 

Konsert > Bio > Föreläsning 2 > Föreläsning 1