Fråga: När jag testanmäler mig till min registrering får jag felmeddelandet "Rödmarkerade fält ej ifyllda korrekt". Vad har jag ställt in fel?


Svar:


Frågor och fält

Om något fält eller en fråga är rödmarkerat beror felmeddelandet antingen på att du ej fyllt i detta alternativ trots att det är inställt som obligatoriskt, att du fyllt i för få tecken/kryssalternativ mot vad som krävs eller att du fyllt i för många tecken/kryssalternativ.


Aktiviteter

Om felet berör aktiviteter bör du kontrollera följande:


Krockar dina valda aktiviteters tider med varandra?

Du kan sätta tidsintervaller för när dina aktiviteter ska pågå så att besökarna kan sätta ihop en passande bokning. Om du t ex har fyra seminarier som pågår mellan 10.00 - 10.50, får besökaren endast anmäla sig till ett av dessa. Har du även ett block med fyra seminarier mellan 11.00 - 11.50 kan besökaren boka in sig på ett seminarium inom detta tidsspann plus ett seminarium mellan 10.00-10.50, då dessa inte krockar i tid. Så fungerar schemaläggningen i aktivitetsval.


Vill du dölja dina inställda tider i regline, kan du bocka ur alternativet ShowSeminarTime i dina projektinställningar.

 

Har du ställt in krockande tidsallokering på en övergripande aktivitet?

Kolla även så att du inte ställt in en huvudaktivitetet att pågå under flera dagar eller under hela dagen. Den kan t ex vara så att aktiviteten Konferens är inställd på måndag 8.00 - 17.00, medan ett gäng seminarier som pågår i konferensen ligger på måndag 10.00 - 10.50. I dessa fall kommer tiden allokeras för besöjaren mellan 8-17 och hindra mer bokning under den tiden. Du ska därför inte ange något specifikt tidsspann för sådana övergripande aktiviteter.

 

Krockar dina aktiviteters kortnamn med varandra?

Varje aktivitet i projektet tilldelar du ett unikt kortnamn för att identifiera denna i excel listor mm (kallas även aktivitetetsnummer eller No). Detta måste vara unikt för varje aktivitet i projektet.


Kontrollera att kortnamnen på dina aktiviteter inte krockar med varandra, då dessa måste vara unika.


Vill du dölja dina inställda kortnamn i regline, kan du bocka ur alternativet ShowSeminarNo i dina projektinställningar.

 

Se fler inställningar om hur du ställer in en aktivitet.