Börja med att först sätta projekt inställningen Fakturera avbokade (status 60) till sann under projekt > inställningar > ekonomi:Därefter används funktionen komplettera registreringar. Det blir en del manuellt arbete i en excelfil för att få till det.
Här finns information om kolumnernas namn, och hur man skriver informationen:  http://helpcenter.delegia.com/Home/Index/245 och information om hur ni får ut RegisteredId som behövs för att komplettera registreringarna:  http://helpcenter.delegia.com/Home/Index/478 

Det som gäller för er att göra är att sätta nya priser på aktiviteterna och hotellen (10% av kostnaden, 50% av kostnaden för hotell), samt sätta status på alla till 60.

Kolumnnamn gällande status på seminarier
Dessa har formatet #S<seminarieid>-STATUS. För ett seminarie med id 888 blir alltså kolumnnamnet #S888-STATUS.
Om du inte har med denna kolumn eller lämnar den tom för ett visst seminarium får seminariet (eller produkten) status 40 Bekräftad. Vill du ange en annan status så skriver du in det statusnummret istället i kolumnen.
Byt ut 888 till aktivitetsid för era aktiviteter och hotell.

Exempel:
RegisteredId
#S888-STATUS
SeminarPrice#S888
42110000
60
100


Sen kan ni via Ekonomi > fakturera (ny) skapa kreditfakturor för alla personerna, så kommer de få betala priset som ni har uppdaterat till.