Projekt -> Nytt projekt


För att skapa ett nytt projekt, välj en grupp i behörighetsträdet till vänster i fönstret. Det nya projektet kommer att placeras i den gruppen. Fyll också i formuläret. 


Fält i formuläretKopiera från


Ett nytt projekt i DMS är från början alltid en kopia av ett befintligt projekt. Systemet föreslår det projekt som är aktuellt när formuläret öppnas. Det går också att välja ett annat projekt att kopiera från. Klicka på det föreslagna projektet. En meny och ett textinmatningsfält visas. (Det kan vara svårt att hitta i menyn. Eventuellt är det lättare att leta i behörighetsträdet i Startsidan -> Behörighet -> Behörighet. Där är projekten sorterade efter företag.) För att få en kortare meny, skriv in ID-numret för önskat projekt. 


Projektnamn, Internt


Det namn som användaren ser.   


Projektnamn


Det namn som deltagarna ser. 


Startdatum


Det är lämpligt att här ange ungefär när evenemanget börjar. Det angivna startdatumet bör inte vara senare än evenemangets första dag. En aspekt som startdatum påverkar är att tilldelade hotellrum inte kan registreras för dagar som är mer än en vecka före startdatum.


Slutdatum


Det är lämpligt att här ange ungefär när evenemanget slutar. Det angivna slutdatumet bör inte vara tidigare än evenemangets sista dag. En aspekt som slutdatum påverkar är att tilldelade hotellrum inte kan registreras för dagar som är mer än en vecka efter slutdatum. 


Kopiera webbsidor


Vill du att sidor skapade under Innehållshantering ska kopieras eller inte. De sidor som det handlar om finns i tabellen i
Startsidan->Innehållshantering->Översikt->Sidor. De finns också i Startsidan->Innehållshantering->Sidskaparen. Kryssa i om du vill att de ska kopieras till det nya projektet. 


Kopiera utställare


Vill du att utställarbeskrivningar som är skapade under Utställare ska kopieras eller inte. Kryssa i om du vill att de ska kopieras till det nya projektet.


Kopiera filarkiv


Vill du att filer och mappar som finns i Startsidan->Innehållshantering ->Filarkiv ska kopieras eller inte. Kryssa i om du vill att de ska kopieras till det nya projektet. 


Projektansvarig


Den person som väljs här kommer att synas på vissa rapporter och översikter över kontaktpersoner. Du kan välja mellan de personer som är behöriga i den behörighetsgrupp som projektet ska läggas i och de som finns högre upp i behörighetsträdet. 


Deltagaransvarig


Den person som väljs här kommer att synas på vissa rapporter och översikter över kontaktpersoner. Du kan välja mellan de personer som är behöriga i den behörighetsgrupp som projektet ska läggas i och de som finns högre upp i behörighetsträdet.