Förutsättningar

Delegia Printing System

För att Delegia ska kunna skicka utskriftinformationen till en skrivare för utskrift används ett program som heter Delegia Printing System. Det måste installeras på alla datorer som ska ha en skrivare kopplad till sig för utskrift av namnbrickor, och programmet måste köras för att skrivarna ska kunna ta emot utskriftjobben från Delegia.

Installation

Gå till På plats -> Utskriftinställningar.

Klicka på knappen Ladda ner utskriftklient för att ladda ner Delegia Printing System.

Om knappen Ladda ner utskriftklient NEW finns, välj den för att få den senaste versionen

Logga in i Delegia Printing System

Installera Delegia Printing System. Du kommer att behöva ha administratörsåtkomst till den eller de datorer som Delegia Printing System ska installeras på.


När Delegia Printing System är installerat, öppna programmet. Om en UAC-ruta kommer fram, klicka på Ja.

Du kommer då till inloggningssidan.

Client NameNamnet för klienten (datorn), kommer att visas i utskriftinställningarna i DMS och används för att skilja på datorerna om flera utskriftstationer används samtidigt.
UsernameDitt användarnamn till DMS
PasswordDitt lösenord till DMS
För att kunna logga in i Delegia Printing System måste användaren ha behörigheten Utskriftinställningar