INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förutsättningar

Om deltagarna ska scannas vid inpasseringen måste de fått sin streck- eller QR-kod, vanligtvis i form utav en namnbricka. Läs mer om namnbrickor här.

Det går även att söka upp deltagarna via namn och checka in dem.

Om deltagarna ska få sin namnbricka utskriven när de scannas måste även utskriftköer och utskriftklienter vara uppsatta. Läs mer här.


Inpasseringsvyn

1Namn på stationen och projektet
2Visar scanningsstatus (In, ut, Auto)
3Uppkopplingsstatus samt inställningar
4Om inpasseringen visas inne i DMS visas knappen Öppna i nytt fönster, så att DMS inte behöver vara öppet
5Inpasseringsstatistik
6Sökfält (Söker efter namn och företags-fälten)


Sökresultat

Om ett namn eller delar av namn skrivs in i sökfältet kommer resultatet av sökningen visas under. Notera att vad som söks efter beror på vilka krav som finns i stationens inställningar (Frågor eller aktivitetskrav, se nedan).

Genom att klicka på ett namn checkas deltagaren in. Det är samma resultat som om deltagarens streck- QR-kod scannats.

Vilken information om deltagarna som visas styrs från inställningen Resultattabell, beskriven nedan.

Utöver det finns det 3 standardkolumner som visas.

1Är deltagaren incheckad eller ej
2Visa scanningshistorik för deltagaren. Härifrån kan även historiken rensas, t.ex. för att ta bort testscanningar
3Öppnar deltagarens HelpDesk i en modal, t.ex för att göra ändra namn eller dubbelkolla information om deltagaren


Scanningshistorik

Här kan deltagarens scanningshistorik granskas och raderas. Om enskilda poster ska tas bort kan dessa markeras via kryssrutorna vid respektive rad. Om hela historiken ska raderas kan även soptunne-ikonen användas för att direkt markera alla kryssrutor. Tryck därefter på Radera markerade inpasseringar för att radera dem.


Varning - Fönstret saknar fokus

Om inpasseringsfönstret inte har fokus (om du har klickat utanför fönstret, eller använt Alt + Tab för att hoppa mellan fönstren) visas varningen ovanför. När den visas kommer ingen som scannas att bli incheckad, för scannern inte skickar information till systemet. Klicka någonstans i inpasseringesfönstret för att ge fokus till inpasseringen igen.


Inställningar


Notera att vissa inställningar bara syns om de är aktuella, t.ex. Utskriftkö visas endast om Skriv ut namnbricka är aktiverad.


Allmänna inställningar
CheckpointVälj vad som ska scannas vid den här stationen. Huvudentré är ett standardcheckpoint för att hantera närvaro under konferensen/eventet, men om ni önskar statistik på t.ex. break-out sessions, sponsrade föreläsningar eller liknande kan ni även scanna mot aktiviteter.
Inpassering/Utpassering/VågskålVälj om deltagarna ska checkas in eller checkas ut när de scannas. Vågskålen innebär att om deltagaren är incheckad blir hen utcheckad och tvärt om, så att samma station kan användas både vid in- och utpassering.
Använd webbcameraOm inpasseringsstationen inte har en handscanner för att läsa av streck- eller QR-koder kan även en webbcamera användas istället. Notera dock att en webbcamera tar längre tid på sig att läsa av koden än vad en scanner gör.
Aktivera självincheckningslägeOm det inte ska stå personal och scanna deltagarnas streck- eller QR-koder kan självincheckningsläget användas. Det tar bort sökfunktionen och statistiken. Om inställningen är på kan självincheckningsläget aktiveras och avaktiveras genom att trycka på Ctrl + 1
Badgeutskrift
Skriv ut namnbrickaOm deltagaren har en namnbricka kopplad till sig, skriv ut den när deltagaren checkas in. Läs mer om hur du kopplar namnbrickor till deltagare här
UtskriftköVälj vart namnbrickan ska skrivas ut. Läs mer om utskriftköer här
Skriv ut badge vid återbesökOm deltagaren blir scannad fler än en gång får hen en ny namnbricka vid varje scanning om den här inställningen är aktiv
Minsta tid sen senaste utskriftAnge hur många minuter sedan senaste utskriften innan en ny namnbricka ska skrivas ut
Statistik
Visa statistikVisa eller dölj statistikrutan på scanningssidan
Typ av statistikFör flerdagsevenemang kan det vara mer intressant att se hur många som anlänt idag snarare än hur många som anlänt totalt
Visningsinställningar
Visa profilbildOm registeringarna har en profilbild kan denna visas upp vid inpasseringen. Kan t.ex. användas om deltagarna ska idenifieras vid inpasseringen.
Visa klockaVisar en klocka i inpasseringen.
UtseendefilOm du vill ändra på utseendet på inpasseringssidan kan du använda en stil för att skriva egen CSS. Se exempel nedan.
Aktivera ljud för passageLåt datorn ge ifrån sig ett ljud vid inpassering. Olika ljud spelas upp beroende på om scanningen tillåts eller nekas.
FördröjningAnvänds vid tester, för att simulera en långsam uppkoppling. Ange hur många millisekunder som varje anrop ska fördröjas.
Max sökresultatAnge hur många sökresultat som ska visas (Standard: 100)
Resultattabell
Välj hur resultatet ska visas när en deltagare blir scannad, eller vilken information som ska visas i sökresultaten.
Vanligtvis visas för- och efternamn samt företag, men beroende på projektet kan annan information vara till nytta t.ex. gruppindelning.
Inpasseringsregler
Flera inpasseringarTillåt att en streck- eller QR-kod scannas flera gånger. Om inställningen är inaktiv kommer systemet ge ett fel om en deltagare scannar sig flera gånger
Använd tidsgränsTillåter återinpassering inom denna tid, men nekar återbesök efter.
TidsgränsOm tidsgräns används, ange hur lång den ska vara i minuter
Max en incheckning/dagTillåter en inpassering per dag
GruppinpasseringOm en deltagare är i en grupp visas en lista över alla deltagare i gruppen så de kan checkas in samtidigt
Måste ha frågaKräver att deltagarna har ett visst svar på en fråga (ej fritextfrågor) för att de ska godkännas
Måste ha aktivitetKräver att deltagarna har en viss aktivitet på sin order för att de ska godkännas (t.ex. deltagaravgifter eller seminarieval)


Spara en station och byt mellan stationer

Det går att spara alla inställningar som en station. Det är användbart t.ex. om det ska vara flera olika stationer med olika utskriftköer eller olika krav (t.ex. huvudentré och breakout-sessions). Det gör även så att alla inställningar går att förbereda och snabbt välja när projektet ska genomföras.


För att spara en ny station, öppna inställningarna. Högst upp finns stationsvalen

Ge din station ett namn så du kan skilja mellan stationerna och klicka sedan på Spara inställningar. Stationen kommer då att dyka upp i listan vid Byt station för det aktuella projektet. Observera att alla inställningar sparas i stationen, inklusive Checkpoint, krav av aktivitet eller fråga, om namnbrickor ska skrivas ut och utskriftkö. Så om det ska finnas 5 inpasseringsstationer med varsin namnbricksskrivare vid inpasseringen bör det finnas 5 stationer, alla kopplad till sin egna utskriftkö.


Designa inpasseringssidan

Nedan är ett exempel på en design för inpasseringssidan. Klistra in koden nedan i en ny stil och välj den i inställningssidan.

Kom ihåg att uppdatera länken till bilden till den bild som ska användas för det här projektet. Byt ut /*LÄNK TILL BILDEN*/ till den nya länken. Det är starkt rekommenderat att använda en bild ni laddat upp till filarkivet för projektet.

@import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800|Source+Sans+Pro:200,300,400,600,700,900");
body { background-image: url("/*LÄNK TILL BILDEN*/"); background-color: rgb(51, 51, 51); background-position: 50% 50%; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed;  font-family: arial; }
.arc-main-content { background-color: rgb(51, 51, 51); box-shadow: none; margin-bottom: 0px; }
p { color: rgb(255, 255, 255); }
h1 { font-family: Arial; color: rgb(255, 230, 0); }
h2, h3, h4, h5, h6 { font-family: arial; }
a { color: rgb(255, 230, 0); text-decoration: underline; }
header { background-color: rgb(128, 128, 128); }
footer { background-color: rgb(51, 51, 51); }
nav, .arc-submenu { background-color: rgb(128, 128, 128); }
.arc-mainmenu a { font-family: arial; color: rgb(255, 255, 255); }
.arc-mainmenu a:hover { color: rgb(255, 230, 0); text-decoration: underline; }
.arc-mainmenu .arc-menuitem-active a { color: rgb(255, 230, 0); background-color: rgb(51, 51, 51); }
.arc-mainmenu { text-align: center; }
@media screen and (min-width: 769px), print
.column.is-4 {
  width:100%;
}
.statistics, .box.checkin-scanner {
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 2px;
}
html {
  overflow-y: hidden;
}