INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion

Minst en mall för namnbrickor måste finnas i projektet. Läs hur du sätter upp en mall här.

Det finns tre sätt att koppla en namnbricka till en registrering.


Koppla en namnbricka till alla registreringar i en regline

Gå till Registrering -> Registrering.

Att koppla en namnbricka till en regline är det vanligaste sättet att använda namnbrickor. Klicka på namnet på den regline du vill koppla en namnbricka till, klicka sedan på fliken Avancerat.

Välj din mall från rullgardinslistan Namnbricka mall och tryck på Uppdatera. Tryck sedan på Spara högst upp på sidan.


Resultat: Alla registreringar som tillhör den här reglinen använder namnbricksmallen som är vald. Om en registrering flyttas från reglinen (t.ex. via RadioButtonRedirect, en ChangeLink eller från HelpDesk) gäller den mall för namnbrickor som är angiven på den nya reglinen.


Koppla en namnbricka till alla registreringar med en persontyp

Gå till Projekt -> Persontyp.

Klicka på Edit-knappen för den persontyp du vill koppla en namnbricka till. Klicka därefter på Avancerade inställningar.

Välj din mall i rullgardinslistan Namnbricka, klicka på Ändra, och därefter på Spara högst upp på sidan.


Resultat: Alla registreringar med den här persontypen använder den valda namnbricksmallen, även om registreringen tillhör en regline med en annan namnbricka. Du kan se om en deltagare får sin namnbricka vald från sin persontyp i deltagarens HelpDesk, under fliken Övrigt.


Skriva ut en enskild deltagares namnbricka från HelpDesk

Sök upp en deltagare i HelpDesk.

Gå till fliken Övrigt, där finns en grupp Skriv ut namnbricka. Där kan du välja vilken namnbricka att skriva ut med deltagarens uppgifter, oavsett vilken regline eller persontyp deltagaren tillhör. Används vanligtvis för att skriva ut en ny namnbricka om deltagaren tappat bort sin, eller för att testa textstorlek på namnbrickan.

Resultat: Den valda namnbrickan skrivs ut för deltagaren på den utskriftklienten som är vald.