INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Lämpliga förkunskaper

Grundläggande HTML/CSS

Hur DMS arbetar med taggar


Introduktion

I namnbricksskaparen kan du skapa mallar för namnbrickor som kan skrivas ut på plats under din konferens/ditt event. Det går att skapa flera olika mallar om olika grupper av deltagare ska hanteras olika. Ett vanligt exempel på detta är deltagare, utställare och arrangör.


Namnbrickor är en tilläggsmodul, om du inte har gruppen På plats i menyn i DMS kan det vara att modulen inte ingår i ert avtal. Kontakta i så fall Delegia om ni önskar lägga till modulen i ert avtal, eller köpa in det för ett projekt.


Skapa en ny namnbricka

Gå till På plats -> Namnbricka.

Här visas alla mallar som finns i projektet. Mallarna kopieras med när projekt kopieras, men ett projekt behöver inte ha någon namnbricksmall.


För att skapa en helt ny namnbricka, klicka på knappen Ny. Dubbelklicka därefter på den nya raden som visas för att ge namnbrickan ett namn. Klicka därefter på knappen Spara för att spara den nya mallen.

När mallen har sparats kan du klicka på knappen  för att öppna namnbricksskaparen. Upprepa dessa steg för varje ny mall du önskar skapa.


Namnbricksskaparen

Grundläggande inställningar för en namnbricka

Högst upp i namnbricksskaparen kan du bestämma grundläggande information om namnbrickan.

Svart/vittGör om underlaget till svartvitt innan utskrift, för utskrift på svartvit skrivare om någon färg används i bild eller text. Behövs i regel inte användas.
LiggandeVrider namnbrickan 90 grader vid utskrift. Används för vissa kombinationer av skrivare och utskriftsmaterial.
Streckad kantlinjeGör namnbrickans yttertkanter streckade istället för heldragna i namnbricksskaparen. Det är endast i namnbricksskaparen, utskrivna namnbrickor påverkas inte av denna inställning.
BreddAnge hur bred en namnbricka ska vara, i millimeter 
HöjdAnge hur hög en namnbricka ska vara, i millimeter
FontStandardfonten för namnbrickan. Om inget annat typsnitt anges för textfält kommer det här typsnittet att användas.


Lägga till nya objekt på namnbrickan

För att lägga till ett nytt objekt på namnbrickan, klicka på en av knapparna i gruppen Objekt.

Lägg till textLägger till ett textblock som kan innehålla både statisk text och taggar
Lägg till bildLägger till en bild från filarkivet på namnbrickan
Lägg till streckkodLägger till en streckkod eller en QR-kod med deltagarens BadgeNoMiddle-ID, som används för Delegias inpasseringsfunktioner
KällaVisar källkoden för hela namnbrickan. Kan användas för att kopiera hela namnbrickor mellan projekt, eller för att göra justeringar i namnbrickan i HTML

Grundläggande inställningar för objekt

Bredd & HöjdStorleken på textblocket i millimeter. Om något av fälten lämnas tomma kommer blocket att växa utefter utrymmet som texten kräver.
Topp & VänsterMarginal (avstånd) från övre vänstra kanten för textblocket, i millimeter
Z-indexAvgör vilket element som ska hamna överst om flera objekt ligger på varandra. Ju högre Z-index, ju högre upp hamnar objektet i fråga
InnermarginalAvstånd från kanten av textblocket som innehållet ska ha, åt alla riktningar.
BakgrundBakgrundsfärg för textblocket. Ska anges i hexkod (#000000)
RoteraAnge om objektet ska roteras medurs, i grader
KantlinjeGenom att klicka på den/de sidor läggs kantlinjer till eller tas bort


Inställningar specifikt för textblock

TextinställningarHär anges texten som ska skrivas ut på namnbrickan. Du kan blanda text och taggar.
Observera att det går att göra det här fältet större genom att klicka och dra i nedre högra hörnet (markerat med en gul cirkel)
Textjusteringar för textblocket.
Storlek, Färg & Font
Textinställningar för det markerade textblocket.


Inställningar specifikt för bilder

Klicka på bildikonen för att öppna filarkivet, och välj en bild att lägga till på namnbrickan.


Inställningar specifikt för streckkod

DataVilken information som streckkoden eller QR-koden ska innehålla. När ett nytt kodobjekt läggs till är det alltid satt till taggen [BadgeNoMiddle], vilket är det ID som används för Delegias scanningssystem. Ändra endast om något annat system ska läsa av streck/QR-koden
RotationSnabbval för rotation. Används tillsammans med streckkoder, då QR-koder är kvadratiska
HöjdHöjd på streckkoder. QR-koder får samma höjd och bredd
BreddBredden på streckkoder. Används inte för QR-koder då de är kvadratiska
Streck/QR-kodsknapparnaVälj mellan streckkod eller QR-kod.


Kom ihåg att alltid testscanna streck/QR-koder, då storleken och tryckkvalitén påverkar läsbarheten

Justera objekt på namnbrickan

Du kan flytta på objekt genom att först klicka på objektet (för att markera det) och sen klicka och dra det till rätt position.

Om du flyttar ett bildobjekt som inte har en storlek kommer bilden att försöka växa till sin fulla storlek, med namnbrickans högerkant som slut. För att förhindra det, ange en höjd eller en bredd för bildobjektet.


Taggar för namnbrickor

Taggar för fält fungerar på samma sätt som beskrivs i Bekräftelse-artikeln.


Taggar för aktivitetsinformation

[BadgeSeminar]Visar informationen i fältet "Kod för namnbricka" för de aktiviteter som deltagaren har på sin order.
[DayBadgeSeminar]Visar samma lista som [BadgeSeminar] men endast för den angivna dagen. Skrivs [DayBadgeSeminar#ÅÅÅÅ-MM-DD] (exempel [DayBadgeSeminar#2020-11-13]).
[SemDescLong:NNNNN]Visar en aktivitets långa Beskrivning om personen har den specifika aktiviteten på sin order, där NNNNN motsvaras av aktivitetens ID-nummer.
[SemDescShort:NNNNN]Visar en aktivitets Ingress om personen har den specifika aktiviteten på sin order, där NNNNN motsvaras av aktivitetens ID-nummer.
[SeminarList]Visar en lista med bokade aktiviteter samt deras tider. Aktivitets namnet som visas är det som anges i aktivitetsinställningar under Title short/Kort titel.
[SimpleSeminarList]Visar en enkel lista på bokade aktiviteter. Visar lång titel endast.
[SONNNNN]Visar en aktivitets "Kod för namnbricka" om personen har den specifika aktiviteten på sin order, där NNNNN motsvaras av aktivitetens ID-nummer.


Taggar för frågor

[BadgeCategoryName]Visar fältet "Namn på badge" som man anger under svarsalternativen för frågor.
[BadgeCategorySymbol]Visar fältet "Bokstav på badge" som man anger under svarsalternativen för frågor.
[Question:NNNNNN]Visar svaret som deltagaren gett på en specifik fråga, där NNNNNN motsvaras av den aktuella frågans ID-nummer. Fungerar på både flervals som textfrågor.


Övriga taggar 

[BadgeNoMiddle]Skriver ut siffrorna som syns i [Barcode].
[BadgeNoShort]Visar löpnumret i badgenumret. Första deltagaren får nr 1 o.s.v.
[Barcode]Skriver ut en unik streckkod.
[PersonName]Skriver ut både för- och efternamn. Ger samma resultat som att skriva [PersonFirstName] [PersonLastName]
[ProjectName]Hämtar namnet på projektet som är angett i Inställningar.
[RegistrationTypeName]Skriver ut persontypen


Förhandsgranska en namnbricka

Om du vill förhandsgranska en deltagares namnbricka kan du kopiera deltagarens BadgeGUID, en lång bokstavs- och sifferkombination som är unik för varje deltagare, och klistra in den i rutan badgeGUID. Klicka därefter på knappen Förhandsgranskning så öppnas förhandsgranskningen i en ny flik.


För att ta reda på vad en deltagare har för BadgeGUID, sök upp deltagaren i Helpdesk och leta rätt på BadgeGUID i den gröna rutan som finns i fliken Registrering.