Ibland behöver deltagares registrering kompletteras i efterhand, vanligtvis med en gruppindelning, en ny programpunkt (aktivitet) eller med ny information om deltagarna.


Med funktionen Komplettera registrering (Deltagare -> Kompl. registrering) kan du snabbt uppdatera alla eller ett urval av de redan anmälda deltagarnas registreringar med den nya informationen. Att komplettera registreringar följer samma metod som att importera registreringar, men för att rätt information ska paras ihop med rätt registrering behöver du lägga till en kolumn förr RegisteredId i Excelfilen.
RegisteredId kan du få ut både från Rapporter & Statistik -> Urval och Rapporter & Statistik -> Huvudrapport.


Du behöver endast ha med de kolumner som ska uppdateras vid kompletteringen. Om du t.ex. vill lägga till en gruppindelning i fältet PersonTelephone2 behöver din Excelfil endast innehålla kolumnerna RegisteredId och Attendee.PersonTelephone2. All annan information om deltagarna kommer att förbli oförändrad. En sådan Excelfil skulle se ut så här:

RegisteredIdAttendee.PersonTelephone2
455146
Grupp 1
455147
Grupp 2
455148
Grupp 3


Om du behöver uppdatera information i ett fält för vissa deltagare men inte för alla kan du vid filuppladdningen välja hur tomma celler ska hanteras.

Töm fält om tomtÄr cellen för ett fält tom i Excelfilen tas informationen bort från registreringen
Skriv över frågorÄndrar på en redan besvarad fråga. Om rutan ej är kryssad kompletteras endast de registreringar som inte redan besvarat frågan.
Rensa frågesvar om tom cellFungerar på samma sätt som Töm fält om tomt, fast för frågor
Skriv över aktiviteterFungerar på samma sätt som Skriv över frågor
Rensa aktivitet om tom cellFungerar på samma sätt som Töm fält om tomt