I Registrering->Registrering finns en editor för webbaserade formulär. Den här formulärhanteraren utformades först för situationen där en deltagare ska anmäla sig till ett evenemang, registrering. Senare har den kommit att användas också för enkäter. Därför har formulär-editorn många egenskaper som är meningsfulla endast i sammanhanget registrering och några egenskaper som är meningsfulla endast om formuläret ska användas som enkät


Formuläret som deltagaren ska använda för att anmäla sig till ett evenemang kallas oftast regline. Ibland kan även enkäter kallas regline


De webbsidor som skapas lagras på Delegias server och görs tillgängliga på Internet därifrån. När formuläret skapas visar DMS dess webbadress i fältet Länk till regline (se nedan). 


Formuläret består av ett antal delar, så kallade element. Arbetsgången är att man först definierar (skapar) element i andra verktyg och sedan använder formuläreditorn för att lägga in elementen i formuläret. 


De allra flesta element-typerna är färdiga att användas direkt. Men de som är mest använda måste förberedas innan de används i editorn. Du förbereder element i

Registrering->Fält

Registrering->Fråga

Registrering->Aktivitet

Registrering->Produkt


Nära knutna till formuläret finns också bekräftelser. Det är meddelanden som deltagaren får när formuläret är färdigifyllt. Bekräftelserna redigeras med andra editorer.


Skapa en reglineI Registrering->Registrering: Klicka på knappen Lägg till


Ett formulär med två flikar visas. 
Nr - Formulärets nummer. Numret ingår i formulärets webbadress. 

Namn - Formulärets namn. Namnet syns inte för deltagarna utan är till för att administratörer ska kunna skilja på reglines.

Bekräftelse Internet - Den bekräftelse som ska visas i deltagarens webbläsare när formuläret är färdigifyllt. Bekräftelsens utseende bestäms med en editor i Registrering->Bekräftelse. Där får den ett namn. Det namnet skrivs här. Det här fältet kan lämnas tomt tills en lämplig bekräftelse har skapats. 

Bekräftelse E-post - Den bekräftelse som ska skickas till deltagaren som e-post. Bekräftelsens utseende bestäms med en editor i Registrering->Bekräftelse. Där får den ett namn. Det namnet skrivs här. Det här fältet kan lämnas tomt tills en lämplig bekräftelse har skapats. 

Bekräftelse SMS - Den bekräftelse som ska skickas till deltagaren som SMS. Bekräftelsens utseende bestäms med en editor i Registrering->Bekräftelse. Där får den ett namn. Det namnet skrivs här. Det här fältet kan lämnas tomt tills en lämplig bekräftelse har skapats.
Fyll i formuläret, både fliken Registrering och fliken Avancerat


Startdatum - Den första dagen som det är möjligt att registrera sig med det här registreringsformuläret. Före startdatumet kan man titta på första sidan i formuläret, men det finns inte någon knapp nere till höger där man kan bekräfta anmälan eller gå vidare till nästa sida.  

Sista anmälningsdag - Den sista dagen som det är möjligt att registrera sig med det här registreringsformuläret. Efter sista anmälningsdag kan man titta på första sidan i formuläret, men det finns inte någon knapp nere till höger där man kan bekräfta anmälan eller gå vidare till nästa sida. 

Landsgrupp - Innehåll i rullgardinsmeny där deltagaren ska ange ett land. Registreringsformuläret kan innehålla fältet CompanyCountryId. Standardbeteendet för det fältet är en rullgardinsmeny där deltagaren kan välja mellan alla världens länder. Om det här fältet innehåller namnet på en Landsgrupp så innehåller menyn bara de länder som ingår i landsgruppen. Vilka länder som ingår i landsgruppen specificeras i Projekt->Landsgrupp. 

Enkät - Är det här formuläret en enkät?  När formuläret inte används för registrering, utan bara för att be deltagaren om information, ska den här rutan vara ibockad. 

Abstract - Ska formuläret hantera abstracts (föreläsningsförslag)? Den här rutan måste vara ibockad om formuläret ska hantera abstracts. Flera andra villkor måste också vara uppfyllda för att formuläret ska hantera abstracts. 

Skicka e-post - Ska bekräftelse skickas i form av e-post? Bekräftelse som e-post skickas endast om den här rutan är ibockad. 

Skicka SMS - Ska bekräftelse skickas i form av SMS? Bekräftelse som SMS skickas endast om den här rutan är ibockad. 

Gruppbekräftelse - Har betydelse endast när flera personer kan anmälas i på samma gång. Om den här rutan är ibockad skickas ändå endast en enda bekräftelse. Den bekräftelsen innehåller i så fall information om alla deltagarna i gruppen. 

Köbekräftelse - Det här fältet har ingen funktion. 

Namnbricka mall - Den namnbricka som hör till evenemanget. Namnbrickan är oftast avsedd att bäras synlig av deltagarna när de deltar i evenemanget. Namnbrickorna listas och kan ändras i På plats->Namnbricka

Sidmall - Mallen för registreringsformuläret. Mallarna listas och kan ändras i Innehållshantering->Sidskaparen->Mallar och Innehållshantering->Översikt->Mallar.

Klicka på knappen Lägg till längst ned i formuläret. 

Formuläret försvinner. 

En ny rad läggs till längst ned i tabellen. 

Knappen Spara byter färg från grön till gul

Klicka på Spara

Den nya raden byter bakgrundsfärg från gul till vit. 

Knappen Spara byter färg från gul till grönSidor i formuläret

I formulär-redigerings-menyn finns ikoner för sidorna i formuläret. 

Du kan gå till en annan sida genom att klicka på sidans ikon. 

Du kan flytta en sida genom att dra dess ikon till önskad position i sekvensen av sidor. 


Du kan lägga till eller ta bort sidor med + och - knapparnaHinder för att skicka in registreringsanmälan


När deltagaren har fyllt i registreringsformuläret skickar hon in det genom att klicka på en knapp längst ned till höger på den sista sidan. Standardtexten på knappen är Bekräfta. Det finns några villkor som måste vara uppfyllda för att det ska fungera. 


  1.  Sista anmälningsdag (och tid) för registreringsformuläret ska inte ha passerat när deltagaren fyller i formuläret. Sista anmälningsdag specificeras i Registrering->Registrering->Ändra->Avancerat. 
  2. Första anmälningsdag för registreringsformuläret ska ha passerat när deltagaren fyller i formuläret. Startdatum specificeras i Registrering->Registrering->Ändra->Avancerat, högst upp. 
  3. Någon av aktiviteterna kan vara utsedd till huvudaktivitet. Sista anm.datum för huvudaktivitet ska inte ha passerat. En aktivitet markeras som huvudaktivitet i Registrering->Aktivitet->Detaljer, en ruta högt upp till höger. Sista anm.datum finns i samma flik ganska högt upp till vänster. 
  4. Ingen huvudaktivitet ska vara fullbokad när deltagaren fyller i formuläret. Maximalt antal deltagare kan anges i Registrering->Aktivitet->Detaljer, fältet Max deltagare mitt i den vänstra kolumnen. 
  5. Knappen bekräfta ska inte vara gömd. Man kan gömma knappen bekräfta genom att lägga in elementet ExtendedPageProperties i den sista synliga sidan i formuläret och klicka på rutan HideContinue i Inställningar för det elementet (i det formuläret).