Klicka på fliken Placering för att se alla deltagare som är kopplade till den aktivitet som bordsplaceringen är kopplad till.


 


I fältet Filter går det att välja mellan att visa alla deltagare som är kopplade till aktiviteten, de som ej är placerade eller de som redan är placerade vid ett bord.  

I fältet Urval går det att välja och visa ett befintligt urval, vilket kan underlätta då exempelvis en viss personkategori ska sättas vid ett visst bord. Urvalen skapas under Rapporter & Statistik -> Urval och blir därefter synliga i listan för bordsplaceringen. 

I fältet Sortering går det att sortera deltagarna efter Förnamn, Efternamn, Företagsnamn samt Ordergrupp. Ordergrupp används med fördel vid gruppregistreringar, dvs. där deltagarna har samma ordergruppsnummer, och där deltagarna ska placeras vid varandra.   

Det kan finnas flera bordsplaceringar som är kopplade till en och samma aktivitet. En deltagare kan dock endast vara placerad i en bordsplacering per aktivitet. Om en deltagare exempelvis är placerad i Bordsplacering 1 och därefter placeras i Bordsplacering 2, som hör till samma aktivitet, så försvinner placeringen från Bordsplacering 1. 

Genom att bocka i rutan för Placerade i annan placering så visas även de deltagare som redan är placerade i andra bordsplaceringar.  

Utifrån valda filter eller urval så visas sedan listan med aktuella deltagare.
 

 

 

Det finns olika sätt att placera deltagare i bordsplaceringen.

 

Placera ut varje deltagare för sig

Genom att dra en deltagare från listan till en specifik stol, alternativt genom att markera deltagaren i listan genom och sedan klicka på den stol som deltagaren ska placeras vid så placeras deltagaren på vald plats. 

Markera, dra och släpp flera deltagare från placeringslistan till ett eller flera bord

Håll in Shift-tangenten och markera de deltagare i listan som ska placeras vid ett specifikt bord. Dra därefter de markerade deltagarna till det bord som de ska placeras vid.  

 

Autoplacera deltagare vid markerade bord

Genom att klicka på knappen Placera urval så placeras alla deltagare i ett urval, som inte redan är placerade, ut vid borden. Borden fylls på utifrån den ordning de är skapade i systemet, inte utifrån nummerordning eller namn, ex. Bord 1, Bord 2 osv.


 


 

Upptagen plats

Upptagna platser visas i blå färg. När man klickar på en blå stol visas den placerade deltagarens namn och placering, ex. Bord 1, stol nr 5.


 


Om man klickar på samma markerade stol igen, öppnas ett nytt fönster med deltagarens kort i Helpdesk.Under fliken Bordsplacering i Helpdesk visas vid vilken bordsplacering deltagaren är placerad samt information om sektion, bord och plats. 

Placera ut deltagare på upptagen plats

Vid försök att placera ut en deltagare på en stol som redan är upptagen visas meddelande om att platsen är upptagen, enligt bild. Man får då ta ställning till om man vill byta deltagare eller inte.Vid autoplacering placeras inga deltagare på upptagna eller dolda platser.


Avplacera deltagare


Avplacera deltagare genom att klicka på bordets namn (länken) för att öppna redigeringsrutan.

Här går det att välja mellan att klicka på den röda kryss-symbolen som ligger till höger om deltagarinformationen, för att avplacera enstaka personer alternativt att klicka på knappen Ta bort alla placerade för att ta bort alla placerade vid just det bordet. 

Avplacera urval

För att avplacera ett helt urval så görs detta enklast genom att skapa ett nytt bord som rymmer det antalet platser som sedan ska avplaceras. Därefter väljer man det aktuella urvalet i fältet Urval och placerar alla deltagare i listan vid ett och samma bord. Klicka på bordets namn för att öppna upp det och välj Ta bort alla placerade. Radera sedan det tillfälliga bordet.

 

Statistik

 

Genom att klicka knappen Statistik längst upp i högra hörnet visas en ruta med information om bordsplaceringen, bl.a. antal bord, antal stolar, antal tomma eller upptagna stolar, hur många som är placerade alternativt incheckade.