Bordsplaceringen sparas automatiskt

Alla ändringar som görs i bordsplaceringen sparas per automatik, vilket innebär att man inte behöver spara eller logga ut utan bara stänga ner fönstret när man arbetat klart.


 

Gör ändringar genom att högerklicka

Det går med lätthet att göra vissa ändringar genom att markera ett bord och högerklicka. Fyra alternativ kommer då upp:

  • Ändra bord
  • Kopiera bord
  • Ta bort bord
  • Markera sektion


Om det finns deltagare placerade vid ett bord kommer ett femte alternativ upp:

  • Ta bort alla placerade


 

Rotera bord

Klicka och håll muspekaren över den gula cirkeln. Samtidigt kan du börja dra muspekaren åt det håll du vill att bordet ska rotera. 

Markera en hel sektion

Håll in Shift och dubbelklicka alternativt högerklicka på ett bord för att markera en hel sektion. Alla bord med samma sektionsnamn blir då markerade.


 

Markera och flytta flera bord samtidigt

Håll in Ctrl och markera de bord (var för sig) som ska flyttas och dra dessa till önskad plats alt. håll in Shift och dra muspekaren över de bord som ska markeras och flytta därefter dessa.


 

Dolda platser

Genom att klicka på bordets namn för att komma till redigeringsrutan för bordet och bocka i rutan Dold så döljs platsen i bordsplaceringen. Ingen deltagare kommer då att bli placerad på den eller de dolda stolsplatserna. 


 


Zooma in bordsplanen

Längst upp till höger i fliken Möblering finns möjlighet att zooma in bordsplanen om så önskas. Det går att zooma mellan fyra lägen (100%, 200%, 300% och 400%).

Det går även att scrolla på musen eller pekplattan för att zooma in eller ut. Då kan man få andra lägen i procent än de fyra förinställda. 

Zooma in för att se namn på placerade

I fliken Möblering ersätts stolsnumren av de placerade deltagarnas namn om man zoomar in tillräckligt mycket.  

Avbokade deltagare

Avanmälda deltagare, vars order i Helpdesk ändrats från Bekräftad till Avbokad, markeras med en röd stol i bordsplaceringen.