När en deltagare är inpasserad/incheckad på ett evenemang via funktionen På plats -> Inpassering 2.0 så visas även detta i bordsplaceringen. Inpasserade deltagares stolar visas då i grönt.Det är viktigt att incheckningen sker på aktiviteten som är kopplad till bordsplaceringen, annars kommer inte de gröna platserna att visas. Den inställningen görs under På plats -> Inpassering 2.0 -> Inställningar.