Byta namn på en bordsplacering

Om du vill byta namn på en bordsplacering, för muspekaren över fältet där namnet står, då visas en penna till höger i samma fält. Dubbelklicka på pennan och skriv in det nya namnet på bordsplaceringen. Klicka sedan på knappen Spara


 


Byta aktivitet på en bordsplacering

Det är inte möjligt att byta aktivitet på en befintlig bordsplacering. Enklast är att istället skapa en ny bordsplacering genom exempelvis kopiering och i samband med det välja att koppla på en annan aktivitet.


 

Flera bordsplaceringar kopplade till samma aktivitet

Det går att skapa flera olika bordsplaceringar som är kopplade till en och samma aktivitet. 


 

Lägga till bord och stolar i en bordsplacering

Till att börja med måste du öppna upp aktuell bordsplacering för att komma till redigeringsläget. Klicka på bordsplaceringens redigera-ikon. Den aktuella bordsplaceringen öppnas i en ny flik i webbläsaren, vilket möjliggör parallellt arbete i Delegia Meeting System. 

Här visas nu en tom rutmönstrad sida och den aktiva fliken som visas är Möblering. Man kan där skifta mellan tre olika flikar: Möblering, Placering och Tabell.Under fliken Möblering finns fem olika knappar:

  • Lägg till bord
  • Kopiera bord
  • Lägg till ritning
  • Översikt bord
  • Utskriftsläge


Nedan redogör vi för dessa.


 

Lägg till bord

Klicka på knappen Lägg till bord för att skapa borden.En redigeringsruta visas med fält som ska fyllas i.

Bordsform – Här väljs vilken typ av bord som ska läggas till. Det går att välja mellan rektangulära bord, runda bord samt biosittning.

Stolar i bredd – Bredd på ett rektangulärt bord anger hur många stolar varje sida har på bredden. På runda bord anges antal platser istället så ändras storleken på bordet automatiskt efter det. Det går att välja 0 stolar i bredd om stolar endast ska finnas på höjden.

Höjd – Höjd på ett rektangulärt bord anger hur många stolar varje sida har på höjden. Det går att välja 0 stolar i höjd om stolar endast ska finnas på bredden.

Bordsnamn – Här fylls bordets namn i.

Sektionsnamn – Här fylls ett eventuellt sektionsnamn i. När man fyllt i sektionsnamn och klickat på knappen Spara så visas ett nytt fält där man kan välja färg. 

Rotera – Här fylls önskat gradantal i för att rotera bordet. Det går även att rotera bordet i redigeringsläget på bordsplanen.

Aktiv – Ibockad ruta visar att bordet är aktivt. Om ett bord är inaktivt kan inga personer placeras där.Klicka på knappen Spara så läggs bordet in i bordsplanen.Nu är bordet skapat.


 

Kopiera bord

Markera det bord som ska kopieras genom att klicka på bordet. Klicka därefter på knappen Kopiera bord så läggs det nya bordet in i bordsplanen. Det nya bordet är markerat med en blå ruta och hamnar snett nedanför det bord man valt att kopiera. När bordet är markerat kan det dras och flyttas till önskad plats.Glöm inte att byta namn på bordet, det görs genom att klicka på det befintliga bordsnamnet och därefter ändra namnet i redigeringsrutan.För att radera ett bord, klicka på Ta bort bord i redigeringsrutan. 

Lägg till ritning

Klicka på knappen Lägg till ritning för att infoga en ritning som bakgrundsbild. I rutan som kommer upp finns två fält som ska fyllas i. Klicka på knappen Välj fil för att lägga till en ritning i fältet Ritning. De format som går att använda är jpg och png.

I fältet Ange bredd anges hur många meter lokalen är på bredden. Då anpassas ritningen skalenligt efter det. Det är viktigt att bilden är beskuren då hela bilden tas hänsyn till när bredden anges. 


På en stående bild räknas den korta sidan som bredd. På en liggande bild räknas den långa sidan som bredd.

Klicka på knappen Spara för att infoga ritningen i bordsplanen.Nu är ritningen infogad i bordsplanen och borden kan då placeras ut på önskad plats.

När en ritning är tillagd som bakgrund i bordsplanen försvinner knappen Lägg till ritning och ersätts av knappen Ta bort ritning, som används när ritningen ska tas bort. En ritning kan sedan läggas in på nytt om så önskas. 

Översikt bord 

Klicka på knappen Översikt bord för att komma till översikten.Här visas en utskriftsvänlig sida där det är möjligt att skriva ut varje bord för sig alternativt endast något enstaka bord. 

I fältet Bord väljs det bord i listan som ska visas i utskriftsvyn. Klicka sedan på utskrifts-ikonen uppe i högra hörnet för att skriva ut bordet. 

Utskriftsläge 

Klicka på knappen Utskriftsläge för att komma till utskriftsvyn. Här visas hela bordsplanen som kan skrivas ut med hjälp av utskrifts-ikonen uppe till höger på sidan.


 

 

Skapa sektioner av bord med olika färger

För att lägga till en sektionsfärg, klicka på bordets namn (länken) och fyll i ett namn i fältet Sektionsnamn i redigeringsrutan. Klicka på Spara, därefter visas en ruta för sektionsfärg. Klicka i rutan så kommer färgpaletten upp. Välj färg och klicka på Spara.Bordet har nu fått vald färg. Om flera bord ingår i samma sektion, dvs. de bord som har samma sektionsnamn, så appliceras samma färg på alla bord i sektionen.