Du kan få statistik på enkätsvaren och rapporter över insamlade svar genom att klicka på knappen "Statistik". 

Här finns två flikar, Diagram och Fritextsvar. Du kan skriva ut denna sida eller ta ut enstaka diagram som pdf, jpg-fil, svg-fil och png. Du kan även välja mellan pajdiagram, kolumner eller staplar.