En enkät är ungefär som en vanlig regline/registrering fast med skillnaden att den inte är "öppen" för alla att besvara. Endast de som inbjuds att svara på enkäten kan göra det. Inbjudan skickas som ett mail via menyn Enkät med en unik länk till respektive mottagare. Det finns även en automatisk spärr som gör att du endast kan svara på enkäten en gång. 

Enkäter / utvärderingar kan skickas ut efter ditt arrangemang för feedback och respons på deltagarnas upplevelser.  
Med modulen Enkät får du en enkel översikt över svaren med diagram och rådata i excel. Du kan också snabbt se hur många som besvarat enkäten.
Du kan ange sista svarsdatum samt skicka påminnelser till de som ej svarat.

Saknas åtkomst till Enkät modulen i navigeringsmenyn så kan det vara för att Enkät inte ingår i avtalet. Prata med den hos er som är avtalsansvarig för information kring detta.
Vi rekommenderar att du först tänker ut vilka frågor du önskar få svar på och sen kan du därefter börja bygga din enkät.

Bygg en fråga för enkät

För att komma igång med enkäten behöver du först skapa de frågor som enkäten ska omfatta. Dessa frågor läggs upp i menyn Registrering > Frågor.

Skapa enkätanpassad fråga
För att enkäten ska fungera så behöver frågorna vara anpassade för enkäten. Det finns olika frågegrupper som anger vilken typ av fråga det är.
De frågegrupper som finns är bland annat RegCategory, denna är den vanligaste och används i registreringar där frågor förekommer.
För att frågan ska bli enkätanpassad så behöver frågan ligga i frågegruppen som heter Survey.

Skapa en ny frågegrupp
Om inte frågegruppen Survey går att välja från rullgardinslistan i Frågegrupp så kan du hämta upp den genom att skapa en Ny grupp.
Frågegruppen Survey ligger som standard i systemet men kan vara gömd.

1) Denna hämtas då genom att gå på Ny grupp.
2) Klicka i rullgardinsmenyn för Förvald area
3) Välj sedan Survey
4) Spara

OBS! Namnet "Survey" får inte ändras. Görs en namnändring kommer frågorna för enkät inte upp.

 

Läs mer om skapa frågor här.

 

Bygg enkätregline i registrering

En enkät innhåller frågor från frågegruppen Survey.  Att bygga en enkät går nästan till precis som när du bygger en vanlig registrering.

1) Gå till menyn Registrering > Registrering. Välj lägg till. Döp din enkät och koppla eventuellt en internetbekräftelse.
2) I fliken Avancerat kryssar du i kryssrutan Enkät.
3) Spara.
(En enkät kan inte ha ett högre regline nummer än 100, du kan själv styra relginenr i Regline Edit)

Nu kan du bygga din enkät genom att lägga in de frågor du lagt upp i menyn frågor.

1) Gå till Regline Editor.
2) Du kan lägga in Text och fält i regline för att skapa ett intro till enkäten om du önskar men är ej nödvändigt.
3) Klicka på frågor ikonen och klicka för de frågor du önskar för denna enkät. OBS! Om en fråga är en beroendefråga så måste dessa anges i samma frågegrupp så att dem kopplas samman.  Här ser du ett exempel på hur du lägger två frågor i samma frågegrupp. Båda måste vara förkryssade och sen trycker du på Ok.

När du är klar med att lägga in alla frågor som ska finnas med i enkäten är det dags att gå till nästa steg och det är att skapa utskicket för enkäten. Du kan läsa mer om hur du skapar utskicket för enkäten samt inställningar och hur du lägger till mottagare i artikeln, översikt. Klicka här för att komma dit.