Lämpliga förkunskaper

Skapa en minimal regline


Introduktion

Aktivitet är en av de element-typer som kan ingå i regline. Den här elementtypen hanterar olika aspekter av deltagandet i evenemanget. Det är ofta något som ska hända under evenemanget och som deltagaren kan registrera sig på, och senare delta i.


Det finns minst två element-typer som handlar om resurser som deltagaren ska registrera sig på, aktivitet och produkt. Det är inte alltid självklart vilket av de elementen som ska användas. Men aktivitet är från början tänkt för seminaier och produkt är tänkt för varor. Ibland kan det till och med vara bättre att hantera en tjänst eller vara genom ren informations-insamling, med element-typen fråga


En viktig funktion för elementet aktivitet är att det innehåller det belopp som ska faktureras. Om det finns flera delaktiviteter, till exempel paralella seminarier med begränsat antal platser per seminarium och särskild avgift för varje sminarium, så kan det hanteras med en aktivitet för varje seminarium, i formuläret När deltagaren har valt sina semiarier kan DMS beräkna det totala beloppet som ska faktureras. 


Skapa aktivitet

För att skapa en ny aktivitet, gå till Registrering->Aktivitet. 


Klicka på knappen Lägg till. 
Ett formulär med fyra flikar visas. Fyll i formuläret enligt följande beskrivning. Bilden visar ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Datumen kan behöva anpassas så att de är framåt i tiden från den tidpunkten när reglinen provas. 
Titel, lång - Skriv ett beskrivande namn för aktiviteten, en beskrivning som deltagaren kan förstå. Det här namnet kommer deltagaren att se i reglinen. 


Titel, kort - Skriv ett namn som DMS ska använda för att referera till aktiviteten i kommunikationen med dig och andra personer som administrerar evenemanget. 


Startdatum tid - Skriv när aktiviteten planeras börja. 


Slutdatum tid - Skriv när aktiviteten planeras avslutas. När den här tidpunkten har passerat kommer det inte längre vara möjligt att registrera sig på aktiviteten. 


Sista anm.datum - Skriv det sista datum som det ska vara möjligt att registrera sig på aktiviteten. När den här dagen har passerat kommer det inte längre vara möjligt att anmäla sig till aktiviteten.


Pris exkl moms  - Skriv det pris som deltagaren ska betala för att delta i aktiviteten. 


Moms - Välj den procentsats som ska adderas till priset som moms. 


Max deltagare - Skriv hur många som kan delta i aktiviteten som mest. När så många har registrerat sig på aktiviteten kommer DMS att göra det omöjligt för ytterligare deltagare att anmäla sig till den här aktiviteten. 


Aktiv - Klicka i rutan så att det visas en bock i den. 


Lämna de övriga fälten tomma och bockrutorna utan bockar. Lämna alternativen Ingen grupp och Ingen mall i fälten Grupp och Mall för beskrivning. Lämna de andra flikarna tomma. 


Klicka på knappen Spara


Lägg in aktiviteten i regline


För att lägga in aktiviteten i regline, gå till Registrering->Registrering. 


Starta Regline Editor för den regline där aktiviteten ska finnas. 


Klicka på den knapp som har hjälptexten Lägg till aktivitet


En lista med aktiviteter som är förberedda men ännu ej använda i den här reglinen visas under menyn med knappar. Klicka i rutan vid den aktivitet som du vill lägga till i reglinen, så att det skrivs in en bock i den. 


Klicka på knappen OK


Aktiviteten läggs till längst ned i den sida av reglinen som visas. 


Om du vill flytta aktiviteten högre upp i reglinen, flytta musmarkören till den översta delen av aktiviteten, där det står Activity till vänster. Då visas fyra knappar till höger.  Flytta musmarkören till den högraste knappen, den med fyra pilar. Håll ner musknappen och dra aktiviteten, med musknappen nedtryckt, till den plats där den ska vara. (Det här kan bara göras uppåt och nedåt, inte i sidled.) 


Gör allmänna inställningar för aktiviteter

I Projekt->Inställningar->Registrering finns 13 fält som påverkar aktiviteter. De är markerade med två röda rektanglar i bilden nedan. 
Klicka på Visa aktivitetens datum och Visa pris på aktivitet, så att det skrivs in bockar i de rutorna. 


Lämna följande fält och rutor tomma: Aktivitetsinfo-sida, Aktivitetsinfo-popup, Aktivitetsöversikt, Visa aktivitetens språk, Visa Nr på aktivitet, Visa aktivitetsrabatt, Visa rum på aktivitet, Visa talare på aktivitet, Visa tid på aktivitet, Visa moms på aktiviteter och Visa moms-belopp på aktiviteter

Prova aktiviteten

Se till att generering av bekräftelse i webbläsaren (Internet) är aktiverad i reglinen. 


Starta reglinen. 


Klicka i rutan vid den just tillagda aktiviteten. Klicka på knappen Bekräfta


I bekräftelsen som visas, kontrollera att aktiviteten finns med i tabellen och att uppgifterna om aktiviteten stämmer.