Lämpliga förkunksaper

Skapa en webbsida

Skapa en minimal regline


Introduktion

I DMS kan du skapa reglines (som är en sorts webbsidor) och andra webbsidor. Alla de webbsidorna får automatiskt genererade webbadresser. En webbadress till en regline kan till exempel se ut så här: 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=16088&CLEAR=yes&REGLINENO=2&REGLINEID=86327&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


Om du vill ha tillgång till kortare och mer lättolkade adresser till webbsidor som du har skapat i DMS så kan du definiera alternativa adresser till dem. Då kan den som surfar till de sidorna välja mellan att använda den automatskapade adressen och den alternativa kortadressen. 


Alla DMS-sidorna har adresser som börjar med "https://www.delegia.com/". Det gäller också för kortadresserna. Det som följer kan du välja själv i två steg. 


Steg ett definierar en sträng som är gemensam för alla sidor i ditt projekt. Om du till exempel väljer strängen "mittprojekt" för ditt projekt så börjar alla kortadresserna till sidorna i det projektet med "https://www.delegia.com/mittprojekt". 


Steg två definierar en sträng som pekar ut en viss sida i projektet. Om du till exempel väljer strängen "minregline" för en regline-sida så blir den fullständiga kortadressen till den sidan "https://www.delegia.com/mittprojekt/minregline". 


Steg två fungerar endast om steg ett är genomfört. 


Skapa en kortlänk till ditt projekt

För att skapa en kortlänk till projektet, gå till Projekt->Inställningar. I fliken Inställningar, skriv i fältet Kortlänk till projektet den delsträng som ska göra att webbadressen leder till ditt projekt. 


Klicka på knappen Spara


Gå till Projekt->Inställningar (trots att du redan är där). 


Den alternativa webbadressen visas under fältet Kortlänk till projektet. Alla kortadresserna måste vara unika. Om någon redan har valt samma delsträng för sitt projekt så kan du inte använda den. I den här situationen visar det sig genom att det du skrivit i fältet Kortlänk till projektet försvinner. Då visas inte heller någon kortadress under fältet. 


Prova kortlänken till projektet

Definiera projektets startsida

För att definiera vilken sida som är projektets startsida, gå till Projekt->Inställningar->Inställningar. 


I rullgardinsmenyn Projektets startsida, välj den sida som ska vara startsida. Alla sidor som har skapats i projektet finns med i rullgardinsmenyn. Starta en webbläsare. 


Skriv in kortadressen i webbläsarens adressfönster och gå till den adressen. 


Kontrollera att webbläsaren visar den sida som du har valt som projektets startsida. 


Skapa en kortlänk till en sida i DMS

I Projekt->Skapa kortlänkar, klicka på Lägg tillEtt formulär visas till höger. Skriv den korta strängen i fältet Text. I bilden är den korta strängen minregline


Om radioknappen Sida: inte är vald (svart punkt), klicka på den så att den blir vald. 

Välj i rullgardinsmenyn Sida: den sida som kortlänken ska gå till. I bilden väljs reglinen MarsMånar


Klicka på knappen SparaLängst ned i formuläret visas nu den korta och förhoppningsvis mer lättförståeliga webbadressen. 


Prova den genom att klicka på den och genom att kopiera den och använda den i adressfältet i en annan webbläsare. 


Skapa en kortlänk till en sida utanför DMS

I Projekt->Skapa kortlänkar, klicka på Lägg till


Ett formulär visas till höger. Skriv den korta strängen i fältet Text.  (I bilden har vi skrivit hitta.)


Om radioknappen Urlinte är vald, klicka på den så att den blir vald. 


Skriv en fullständig webbadress i fältet Url:. (I bilden har vi skrivit http://www.google.com.) 


Längst ned i formuläret visas nu kortadressen. (Vi kallar den kortadress, men i exemplet är den externa adressen kortare.) 


Klicka på knappen Spara


Prova kortadressen genom att klicka på den och genom att kopiera den och använda den i adressfältet i en annan webbläsare.