Lämpliga förkunskaper

Skapa en webbsida


Introduktion

En meny i en webbsida är en uppsättning knappar som gör att man kommer till andra webbsidor.


I DMS finns en meny som du kan välja att ha med i dina webbsidor. Det finns bara en meny. Du kan lägga till och ta bort knappar i menyn. 


Lägg en meny i en mall


Gå till Innehållshantering->Sidskaparen->Mallar. 


Klicka på mallens namn. 


Sidskaparen öppnas i en ny flik i webbläsaren. 


Välj Menyer i rullgardinsmenyn för sidelement. Menyn med sidelement begränsas till två element. 


Dra ett av dem in i din mall. Lägg det förslagsvis under sidhuvudet men över allting annat i mallen. 


Om du inte har någon meny så visas texten: Menyn är tom, redigera under Innehållshantering > Meny. Det är OK. Instruktionerna neda visar hur du kan lägga till innehåll i menyn. 


Klicka på knappen med hjälptexten Spara


Skapa två sidor som läsaren kan komma till genom menyn

(Om Sidskaparen inte är öppen, öppna den med vilken mall eller sida som helst.) 


Flytta musmarkören till den ikon som har hjälptexten Gå tillbaks till sida
En ny meny öppnas i anslutning till ikonen. Klicka på + NY SIDA. 


Ett formulär öppnas. I fältet Sidnamn, skriv in ett valfritt namn. 


Låt alternativet Tom sida vara valt och svart. 


I rullgardinsmenyn Mall, välj den mall där du just har lagt in en meny. 


Klicka i rutan Skapa länk i menyn till sidan, så att det skrivs in en bock i den. 


Klicka på knappen Skapa sida


Utforma sidan på något sätt som du väljer. 


Klicka på knappen SparaSidan i den här bilden är mycket enkel. Mallen innehåller bara menyn och innehållsrutan, inget sidhuvud. Sidan innehåller bara texten Den första sidan


Gör en sida till

Klicka på + NY SIDAI fältet Sidnamn, skriv in ett nytt namn. 


Klicka på alternativet Kopiera sida så att det blir svart. 


I rullgardinsmenyn Kopiera från, välj den sida som du just har skapat. 


Klicka i rutan Skapa länk i menyn till sidan, så att det skrivs in en bock i den. 


Klicka på knappen Skapa sida


Ändra sidan på något sätt som gör att du lätt kan skilja de två sidorna från varandra. 


Klicka på knappen Spara


Prova menyn

Klicka på knappen med hjälptexten Förhandsgranska Nu visas två menyval i sidan. Klicka på den menyknapp som leder till den första sidan och verifiera att webbläsare flyttar till den första sidan. 


Gör en menyknapp som går till en sida utanför DMS

Gå till Innehållshantering->Meny 


Klicka på knappen Lägg till


Ett formulär öppnas. Fyll i formuläret enligt följande: 


I fältet Text, skriv Google


Klicka i radioknappen URL:


I textfältet URL:, skriv http://www.google.se


Prova den externa länken

Gå till Innehållshantering->Sidskaparen. 


På raden för den första webbsidan du gjorde enligt den här instruktionen, klicka på den knapp som har hjälptexten Open


Klicka på menyknappen GoogleVerifiera att webbläsaren öppnar Googles startsida.