Lämpliga förkunskaper

Skapa ett projekt


Introduktion

I DMS är en mall en del av en webbsida.  Mallen är tänkt att återanvändas i flera webbsidor. Alla webbsidor som skapas i DMS innehåller en mall. 


Lägg till en mall i listanGå till Innehållshantering->Sidskaparen. 

Välj fliken Mallar (gul pil). 

Skärmen ser ut ungefär som på bilden ovan. 

Klicka på knappen Lägg till (blå pil). 

En rad för den nya mallen dyker upp längst ned i tabellen. 

Skriv in det önskade namnet för mallen i kolumnen Mallnamn (grön pil). 

Klicka på knappen Spara (violett pil). 

Den nya raden förändras nu, bland annat blir mallens namn en klickbar länk. 


För att starta redigering  av mallen, klicka på dess namn (grön pil). 


Lägg in en innehållsruta i mallen


I varje mall behöver det finnas en så kallad innehållsruta om webbsidan ska innehålla någonting alls utöver själva mallen. Följ instruktionerna nedan för att lägga in en innehållsruta i mallen. Själva editorn i Sidskaparen tar nu över större delen av skärmen och visar en tom mall (grön pil). Till höger visas Sidskaparens meny-del. Den nedre delen är en meny med element till webbsidor. Med Sidskaparen är man begränsad till att designa webbsidor som består av de element som finns i den här menyn. Det finns många olika element att välja mellan. Efter att elementet har lagts in i webbsidan kan mycket av innehållet ändras. Du bygger alltså upp din webbsida genom att kombinera element och lägga in önskat innehåll i elementen. 


I menyn med element finns en rullgardinsmeny för att begränsa vilka element som visas till en viss kategori (gul pil). Från början är menyvalet Alla aktiverat. Välj kategorin Innehållsrutor, så som i bilden. Det vill säga, klicka på nedåtpilen till höger i menyn. Flera menyval visas. Klicka på Innehållsrutor


Två element visas. De här elementen är bara platshållare. Deras funktion är att visa var det centrala innehållet ska placeras. De har inget eget innehåll, men bestämmer var Sidskaparen kan lägga in annat innehåll. Så det innehåll som visas i innehållsrutan här i mallen säger nästan ingenting om hur webbsidan kommer att se ut när den är färdig. 


Välj det övre element-alternativet och dra det in i mallen. Du drar ett element genom att placera musmarkören över elementet, trycka ned vänster musknapp och hålla den nedtryckt medan du för markören in över mallen som ska skapas. När musknappen släpps skapas en kopia av elementet i mallen.  


Lägg in ett sidhuvud i mallen


Välj element-kategorin Sidhuvuden. 

Dra ett av de övre sidhuvudena från menyn in i webbsidan. Eftersom det är ett sidhuvud är det lämpligt att lägga det ovanför innehållsrutan. 

Placera musmarkören på logotyp-bilden till vänster i sidhuvudet. 

Två knappar visas i elementet. 

Den ena är en bildsymbol. Placera musmarkören på bildsymbolen. Förklaringstexten "Change image" visas. 

Klicka på bildsymbolen. 

En ny meny visas, se bild nedan. 

I den här menyn kan du välja vilken bild som ska visas i sidhuvudet. Klicka på knappen Ladda upp bilder (grön pil). 

Operativsystemets filväljarmeny visas. 

Navigera i filsystemet och välj ut den önskade bilden. En ny meny, med bland annat den valda bildens filnamn, visas. (Röd pil) 

Klicka på knappen Ladda upp. (Grön pil)

Klicka på den bild som ska användas i sidhuvudet. 

En orange ram visas runt bilden. 

Klicka på knappen Välj, längst ned till höger. 

Menyn försvinner, den valda bilden visas i sidhuvudet. 

Om så önskas kan sättet bilden visas på modifieras med hjälp av plus- (+) och minusknapparna (-). 

När den visas på önskat sätt, klicka på knappen Slutför beskärningKlicka i sidhuvudets textruta (till höger) och ändra till önskad text. 


Spara

Klicka på diskett-symbol-knappen för att spara mallen i DMS.