Den här avdelningen är skriven på ett sådant sätt att den ska kunna läsas utan förkunskaper om Delegia Meeting System (DMS). 


Den består dock av många dokument och nästan alla dokumentet förutsätter kunskap som finns i andra dokument i den här avdelningen. 


Nedanståend bild illustrerat relationerna mellan dokumenten. En pil från dokument A till dokument B betyder att om läsaren förstår allt i A och allt i de dokument som direkt eller indirekt pekar fram mot A, ja då kan läsaren också förstå det som står i B. 


Det enda dokumentet som inte har någon pil till sig är Logga in. Det betyder att vem som helst ska kunna läsa Logga in. Det enda som krävs är allmän förståelse för hur man använder persondatorer, webbläsare och liknande. 


Du är här     ;-)

V    V    V   V   V   V

Ett möjligt sätt att läsa de här dokumenten är alltså att börja med Logga in och sedan följa pilarna till det dokument man behöver och läsa varje dokument på vägen i dess helhet. Då är man garanterad att inte möta något som man inte känner till. Den metoden kan vara lämplig för en läsare som nyligen har kommit i kontakt med DMS och vill lära sig hur det fungerar.  


Den tågordningen kan dock vara alltför tidskrävande. Ett alternativ är då att börja där man tror att den specifika information man behöver finns. Om det visar sig för svårt kan man följa pilarna bakåt för att hitta den bakgrundsinformation man behöver. 


Informationen om lämpliga förkunksapsdokument finns också som länkar i början på varje dokument.