Du kan göra så att deltagarna måste logga in till reglinen, med användarnamn och lösenord. Endast den som känner till såväl användarnamnet och lösenordet som webbadressen till reglinen kan då använda den för att anmäla sig till evenemanget. 


Du informerar DMS om vilka som ska kunna logga in genom att importera en tabell. I tabellen finns ett användarnamn (Username) som du väljer. Där kan också finnas ett lösenord. Om tabellen som kommer in saknar lösenord så genererar DMS ett unikt lösenord för varje deltagare i tabellen.  


Den importerade tabellen bör också innehålla en e-postadress som användarinformationen kan skickas till. 


Den deltagare som loggar in kan få fält i formuläret ifyllda. De värdena måste i så fall finnas i tabellen med användarinformation.


I de reglines som deltagarna ska logga in till finns specialelementet Login. Med andra ord, DMS kräver inloggning till en regline om den innehåller elementet Login. 


Förberedelserna för inloggning har tre delar: 

  1. Lägg in elementet Login i regline så att DMS vet att inloggning ska krävas.
  2. Ge DMS en tabell som talar om vilka som ska kunna logga in.
  3. Ge deltagarna information om deras användarnamn och lösenord (och reglinens webbadress). 


Gör regline med inloggningskontroll

Du konfigurerar inloggningskontroll i en regline genom att lägga in specialelementet Login som enda element på den första sidan. Som ett undantag kan textelement finnas på samma sida.


I Regline Editor, gå till den första sidan och ta bort alla element där. Alternativt flytta en tom sida till positionen längst till vänster. 


På första sidan, klicka på knappen med hjälptexten Lägg till annat element. En meny med element visas. 


I element-menyn, scrolla ned till rutan vid Login, under rubriken MISC., och sätt en bock i den rutan. Klicka på knappen Ok


Så här kan det se ut i Regline Editor när elementet Login är inlagt. Gör en tabell med deltagare

Du tillverkar tabellen med programmet Excel. 


Bilden nedan visar en mycket enkel tabell med en deltagare och två uppgifter om den deltagaren. De två kolumnerna har överskrifterna Username och PersonEmail. De måste stavas exakt så för att DMS ska veta hur informationen i kolumnerna ska användas. DMS vet att det som står under Username är deltagarens användarnamn och att PersonEmail är e-postadressen till den användaren. 


I den här tabellen har deltagaren fått användarnamnet Namn1 och dennes e-postadress anges till rolf.engstrand@delegia.se


Importera tabellen

För att importera tabellen med inloggningsuppgifter gå till Deltagare->Importera inloggning och knappen Välj filEtt fönster öppnas som är till för att leta sig fram bland mappar och filer på datorn. I Windows får du klicka på den fil du vill ha så att den markeras med blå bakgrund, och sedan klicka på knappen Open


Fil-letarfönstret stängs och det valda filnamnet skrivs in till höger om knappen Välj fil. I bilden nedan är filnamnet TestImportLoginSimplistic.xlsx


Klicka på knappen Ladda uppFönstret byter innehåll till en rapport om hur många rader som har importerats. I det här fallet har endast en rad importerats. 


Gå till Deltagare->Importera inloggning (till samma sida som den som visas). 


Klicka på knappen Importerade Inloggningar. En lista visas, med information om de deltagare som ska kunna logga in. I det här fallet är det en enda person i listan. 


Användarnamn och e-postadress är hämtade från Excel-filen. Lösenordet är genererat av DMS. 


Skicka inbjudan att logga in

För att skicka inbjudan att logga in, följ nedanstående instruktioner för att skapa ett e-postmeddelande och skicka det. 


Börja med att skapa meddelandets innehåll. 


Gå till Kampanj->Översikt och klicka på knappen Nytt mail


Ett fönster med ett formulär överst och en editor därunder öppnas. Fyll i formuläret enligt följande. 


I fältet Namn, välj i stort sett fritt vad utskicket ska heta och skriv det här. Valet av namn är inte viktigt och namnet går lätt att ändra senare. Det här namnet kommer att stå i tabellen med utskick och kan komma att användas i kommunikationen mellan dig och DMS. I bilden står det Utskickstest i det här fältet. 


I fältet Från namn, skriv det namn som ska stå i fältet för avsändarnamn i e-post-meddelandet. I bilden står det Delegia i det här fältet. 


I fältet Från adress, skriv noreply@delegia.com. Den här e-post-adressen kommer att skrivas in som e-post-meddelandets avsändaradress. Utskicket kommer att göras från en e-post-server som har tillgång till adressen delegia.com. Om du skriver en annan adress här så kommer utskicket ändå att göras från delegia.com, men i själva meddelandet kommer adressen från det här fältet att anges som avsändaradress. För att meddelandet ska komma fram i den här situationen är det i så fall nödvändigt att instruera den server som äger den andra adressen att den accepterar att delegia.com använder dess adress som avsändaradress. Det görs med ett så kallat SPF record. 


I fältet Ämne, skriv en i stort sett valfri text. Den här texten kommer att skrivas in i ämnesfältet i e-post-meddelandet. 


Lämna fältet Kopia till tomt. När det står en e-post-adress här så skickas en kopia av e-post-meddelandet till den adressen när utskicket görs. 


Skriv i editordelen ett introducerande meddelande som berättar om evenemanget. 


Texten Klicka här är en länk till reglinen. När deltagaren klickar på den så öppnas reglinen i webbläsaren. 


Skapa sådana länkar genom att klicka på den knapp som ser ut som tre länkar i en kedja. Ett formulär öppnas. I fältet Display Text, skriv det som läsaren ska se i e-postmeddelandet. 


Låt URL stå kvar i rullgardinsmenyn Link Type


Låt http:// stå kvar i rullgardinsmenyn Protocol


För att få tillgång till webbadressen till reglinen (fältet URL), gå till Registrering->Registrering och klicka på knappen med hjälptexten Kör regline. Kopiera den webbadress till reglinen som visas i webbläsarens adress-fält. Klistra in den i fältet URL


Klicka på knappen OK. Meddelandet måste också innehålla strängarna [LoginUsername] och [LoginPassword]. Det är så kallade taggar, nyckelord som DMS känner igen och ersätter med motsvarande texter ur databasen. Meddelandena blir på det här sättet specifika för varje mottagare. I det här fallet skrivs i varje e-postmeddelande användarnamnet och lösenordet för just det meddelandets mottagare. Uppgifterna hämtas från tabellen Importerade inloggningar


Klicka på knappen Spara (uppe till vänster). 


Prova regline som har inloggning

För att prova att logga in på regline med inloggning, följ nedanstående instruktioner för att skicka ut inloggningsuppgifter och logga in med användning av informationen i ett utskickat e-postmeddelande. 


Gå till Kampanj->Översikt->Lägg till mottagare. 


Klicka på knappen Välj vid texten Lägg till från Importera inloggningEtt litet formulär öppnas, Lägg till från importera inloggningLämna bockrutan Importera dubletter  utan bock. 


Klicka på knappen Importera


En liten ruta med resultat för Lägg till från importera inloggning visas. Nu har alla e-postadresserna överförts från tabellen med inloggningar till listan med mottagare för det här utskicket. I det här fallet var det bara en adress. 


Klicka på knappen Ok för att stänga rutan. 


Klicka på fliken Mottagare


Klicka på knappen Markera skicka på alla och spara. Nu skrivs en bock in i rutan i kolumnen Markera för att skicka till. I det här fallet finns det bara en rad och därför bara en sådan ruta. Normalt kan det vara ett stort antal.  


Klicka på knappen Skicka nu


Ett litet fönster öppnas som säger Meddelandet skickas


Klicka på knappen OK


Vänta ett par minuter. 


Titta på e-postmeddelandet som har skickats ut. Det kan se ut till exempel så är. 


Klicka där det står Klicka här


Inloggningssidan visas. 


Skriv in i fälten Användarnamn och Lösenord enligt informationen i e-postmeddelandet. 


Klicka på knappen Fortsätt


Nu ska reglinen bli tillgänglig. 


Direkt inloggning

Det är också möjligt att skicka en länk till reglinen som gör att deltagaren loggas in direkt, utan att behöva skriva in information på en inloggningssida. Gör följande ändringar. 


Ändra inställningen för Login-elementet så att den inte kontrollerar användarnamnet. 


Klicka i Regline Editor på den knapp i elementet Login som har hjälptexten Inställningar


Ett formulär öppnas. 


Klicka på rutan under CheckUsername så att det inte finns någon bock i den. Klicka på knappen Save and close


Lägg till lösenordet i webb-länken till reglinen. 


I utskicket finns en länk som mottagaren kan klicka på för att öppna reglinen. Lägg till följande sträng i slutet på det som står i URL-fältet i länken: &URLLOGINPASSWORD=[LoginPassword] 


I editorn för utskicket, klicka på länken. Sätt markören i slutet av texten i fältet URL


Klistra in strängen där. 


I bilden nedan har strängen med lösenordet lagts till. Gör utskicket igen. 


Öppna e-postmeddelandet och klicka på den nya länken. 


Nu ser det ut ungefär så här. 


Login-elementet har fyllt sin funktion och visas inte. Deltagaren är inloggad och kan klicka på knappen Fortsätt för att komma vidare i reglinen. 


Direkt vidare från inloggningssidan

Den nästan tomma regline-sidan med bara en Fortsätt-knapp kan upplevas som en onödig störning för deltagaren. Du kan konfigurera reglinen så att den går vidare till nästa sida direkt efter den automatiska inloggningen. 


I den sidan där elementet Login ligger, lägg också in elementet Autosubmit. 


Klicka på den knapp som har hjälptexten Lägg till annat element. En meny med element visas. 


I element-menyn, scrolla ned till rutan vid AutoSubmit, under rubriken MISC., och sätt en bock i den rutan. Nu ser regline-sidan ut ungefär så här. 


Gör utskicket igen. 


Öppna e-postmeddelandet och klicka på den nya länken. 


Nu ser det ut ungefär så här. Deltagaren har loggats in på reglinen och den första sidan som visas är sidan 2. E-post-adress-fältet har fyllts i med den adress som finns i tabellen. 


Lösenord i tabellen

I exemplen ovan har DMS genererat unika lösenord till de som ska kunna logga in på reglinen. Det är också möjligt att specificera lösenorden i en kolumn i den tabell som definierar inloggningarna. Den kolumnen ska ha överskriften PasswordViktigt: Vid direkt inloggning identifieras deltagaren av lösenordet. Därför måste varje deltagare ges ett lösenord som är unikt för den deltagaren. 


Förifyllda fält

När deltagaren loggar in kan fält i reglinen fyllas i med information från den importerade tabellen. Ett exempel på det ser vi redan i exemplen ovan. Eftersom vi behöver e-postadressen för att kunna göra utskicket, så finns e-postadressen med i tabellen. Vi ser också att den e-postadressen är ifylld i reglinen när deltagaren har loggat in. 


Alla fält som kan finnas i fliken Deltagare i Registrering->Fält kan fyllas i med information från login-import-tabellen. Den här tabellen har kompletterats med PersonFirstName, PersonLastName och CompanyNameI tabellen med importerade inloggningar ser det då ut så här. När deltagaren kommer till reglinen ser den ut så här från början. Fälten är ifyllda.