Ibland är det lämpligt att låta en person anmäla flera deltagare samtidigt. Det kan till exempel göra administrationen för deltagarna enklare om en deltagare betalar för flera deltagare på en gång. 


Ett sätt att hantera det är att du lägger in elementet PersonBasket i reglinen. Det elementet påverkar reglinens beteende på så sätt att när den är ifylld fullständigt för en person så får deltagaren välja mellan att bekräfta alla registreringar som är ifyllda eller lägga till ytterligare en registrering (börja om från sidan 1). Det finns också en möjlighet att gå tillbaka och göra förändringar i det som redan har skrivits in i formuläret. 


För att elementet PersonBasket ska fungera behöver det ligga på en egen sida bland de sista sidorna. Det finns ett litet antal element som behöver placeras i ännu senare sidor. Den här instruktionen lägger PersonBasket på en ny sida som placeras sist. 


Hur elementet PersonBasket fungerar

Det här är första sidan i en mycket enkel regline. 


När deltagaren klickar på Fortsätt så visas nästa sida, som är den sista och som bara innehåller elementet PersonBasket


Elementet PersonBasket är till för att en person ska kunna anmäla flera deltagare efter varandra i en sammanhängande session, och sedan till exempel betala för alla i en gemensam transaktion. 


Nu har DMS fått all information om en av deltagarna. Den deltagarens namn visas överst. Genom att klicka på Nästa deltagare, som är en knapp, kan anmälaren börja om från början i regline och fylla i uppgifter om en annan deltagare. När anmälaren har klickat på Nästa deltagare, fyllt i en gång till och klickat på Fortsätt en gång till så kan det se ut så här. 

Det är samma sida, men situationen har förändrats. Nu är två personer på väg att anmälas. DMS talar om det, Person 2(2). Vi ser också en lista med personernas namn. Anmälaren kan välja mellan att lägga till deltagare i listan (klicka på Nästa deltagare), att ändra uppgifter om en av de listade deltagarna (klicka på ett av namnen i listan) och att fullfölja anmälan av alla deltagarna i listan (klicka på Bekräfta). 


Lägg till elementet PersonBasket

För att lägga till elementet PersonBasket i en regline, gör enligt följande. 


Gör en regline som innehåller åtminstone fälten Förnamn och Efternamn


I Regline Editor, klicka på menyknappen som är ett plustecken och har hjälptexten Lägg till sida.  En knapp för en ny sida läggs till i menyn, till höger om de sid-knappar som redan fanns där. Den nya knappen har texten Ny. Regline Editor visar den nya sidan, som inte innehåller något element. Det visas också genom att sid-knappen Ny har orange bakgrund, medan de andra sid-knapparna har vit bakgrund. 


Klicka på den menyknapp som har hjälptexten Lägg till annat element


En lång lista med element visas. 


Scrolla ned till elementet PersonBasket under rubriken HOTEL och klicka på det elementets ruta, så att det skrivs in en bock i den. Elementet läggs nu in i regline. Låt elementet PersonBasket vara det enda elementet på sin sida i reglinen. 


Klicka på dess kugghjulsknapp, med hjälptexten InställningarEtt formulär öppnas i ett nytt fönster. De åtta första fälten handlar om vad som ska hända när anmälaren klickar på olika delar av PersonBasket-elementet. De är indelade i par och varje par anger en plats att hoppa till när anmälaren klickar. Det ena fältet i paret har ett namn som slutar med -GotoReglineNo. Det anger numret på den regline som anmälaren ska komma till. I listan med reglines i Registrering->Registrering visas numret i en kolumn långt till vänster. Det är oftast lämpligt att stanna kvar i samma regline som PersonBasket-elementet befinner sig i. Det är det numret som DMS lägger in när element-instansen skapas. Det andra fältet har ett namn som slutar med -GotoReglinePageNo. Det anger numret på den sida som anmälaren ska komma till. Det är oftast lämpligt att gå till sidan 1. Men DMS lägger in numret på den sida som element-instansen ligger i. Så det numret måste nästan alltid ändras. 


Vad anmälaren klickar påVilka fält som bestämmer vart anmälaren kommer
Översta namnet i listan med deltagare som anmälaren har fyllt i förPersonOneGotoReglineNo, PersonOneGotoReglinePageNo
Annat namn i listan, än det överstaGotoReglineNo, GotoReglinePageNo
Nästa deltagareNewregGotoReglineNo, NewregGotoReglinePageNo
???SpecialGotoReglineNo, SpecialGotoReglinePageNo


Ändra de sex första värdena på lämpligt sätt. 


Klicka på Save and close, längst ned till höger i formuläret. 


Prova elementet PersonBasket

För att prova elementet PersonBasket, skapa en regline som på sidan 1 innehåller fälten Förnamn och Efternamn och en aktivitet som har ett pris. Se också till att reglinen har en bekräftelsesida som ska visas i webbläsaren (Internetbekräftelse). 


Lägg in elementet PersonBasket på sidan 2. 


Skriv i inställningar för PersonBasket att alla fält som har namn som slutar med -GotoReglineNo (fyra fält) ska ha som värde samma nummer som numret på den regline som du håller på och skapar. Vi förväntar oss att DMS har skrivit in just det numret. 


Skriv också att alla fält som har namn som slutar med -GotoReglinePageNo (fyra fält) ska ha värdet 1. Vi förväntar oss att DMS har skrivit in värdet 2, så det behöver i så fall ändras. 


Starta reglinen. 


Fyll i sidan 1 och markera att deltagaren ska vara med på aktiviteten. 


Klicka på Fortsätt


Klicka på Nästa deltagare och fyll i sidan 1 igen, helst med andra uppgifter. 


Klicka på Fortsätt


Klicka på Bekräfta


Nu ska webbläsaren visa två bekräftelser.