Deltagarna kan delas in i kategorier på ett mycket stort antal sätt, till exempel efter vad de har svarat på en viss fråga eller vad de har skrivit i ett viss fält. En kategorisering (Persontyp) har en särställning genom att den används av ett stort antal funktioner i DMS. Det här är den kategorisering som är viktigast för dig som arrangör av evenemanget. Vi kan vara säkra på att det är den viktigaste kategoriseringen eftersom du själv får definiera vilka olika grupper som ska finnas i den här kategoriseringen. 


Definiera persontyper

Gå till Projekt->Persontyp. 

En tabell med persontyper visas. Eventuellt kan den vara tom.


Klicka på knappen Lägg till

Formuläret Ny persontyp visas. 


Skriv ett Namn som passar den persontyp som du definierar. 


Skriv ett nummer (Persontypsnr) för den här persontypen som ska läggas till i tabellen. Valet av nummer är inte viktigt. Men det måste vara ett heltal och det måste skilja sig från de nummer som redan finns i tabellen. 


Knyta deltagare till persontyp

Om du inte gör någonting för att knyta deltagare till viss persontyp så kategoriseras alla deltagare som hörande till den persontyp som har lägst nummer. 


Du kan styra vilken persontyp varje deltagare tillhör, med hjälp av specialelementet RegistrationType i regline. 


I Regline Editor, klicka på knappen med hjälptexten Lägg till annat element


En lista med element visas under menyn. 


Klicka i rutan vid elementet RegistrationType så att en bock skrivs in i den. Det elementet ligger sist i den första gruppen, under den gröna rubriken FIELDS/QUESTIONSKlicka på knappen Ok


Elementet RegistrationType läggs nu in i reglinen. Det har formen av en rullgardinsmeny där alternativen som deltagaren får välja mellan är alla de Persontyper som är definierade. 


Deltagaren blir registrerad som hörande till den persontyp som deltagaren väljer i den här rullgardinsmenyn. 


Elementet RegistrationType innehåller ingen ledtext, så det är lämpligt att lägga in ett Text-element med förklaring, ovanför RegistrationType. 


Prova kategorisering till Persontyp

Lägg in elementet RegistrationType i en regline. 


Registrera minst tre deltagare som tillhör minst två persontyper.


Gå till Startsidan. 


Där finns en ruta som berättar hur många deltagare i respektive Persontyp som har registrerat sig. Den här bilden visar ett projekt där åtta deltagare hör till persontyp Attendee och en person hör till persontyp Exhibitor.