En enkät är en uppsättning frågor som du kan be personer att svara på. De tillfrågade besvarar frågorna i ett webbformulär. Enkäten skickas som en webb-länk i ett e-post-meddelande eller ett SMS. Bara de som har fått meddelandet kan svara på enkäten. DMS begränsar också så att ingen person svarar mer än en gång på samma enkät. 


När en tillfrågad har svarat på frågorna i formuläret och klickat på Bekräfta visas en bekräftelsesida i svararens webbläsare. 


När de tillfrågade har svarat kan du studera vilka svar som har inkommit och hur svaren fördelar sig procentuellt på alternativen i flervalsfrågorna. 


Skapa ett frågeformulär

Enkätens frågeformulär skapas med samma funktioner som du använder för att skapa reglines för registrering: Registrering->Fråga och Registrering->Registrering.   


Skapa en fråga

Gå till Registrering->Fråga. 


I rullgardinsmenyn Frågegrupp, välj alternativet SurveyI undantagsfall kan alternativet Survey saknas helt i rullgardinsmenyn. Klicka i så fall på knappen Lägg till grupp. Ett formulär med två fält, Förvald area och Namn, dyker upp. Förvald area är en rullgardinsmeny. Välj där alternativet Survey. Då skrivs Survey också in i textfältet Namn. Låt Survey stå kvar i fältet Namn. Klicka på knappen Spara i formuläret Frågegrupp


Klicka på knappen Lägg till fråga


Fyll i formuläret ungefär som för registrering. Fältet Frågegrupp ska behålla värdet Survey. 


Klicka på knappen Spara


Klicka på knappen i kolumnen Editera på den nya raden. 


Sidskaparen öppnas i en ny flik. 


I den stora ytan till vänster kan det finnas en varningstext: Det finns inget content-element ... . Det beror i så fall på att sidskaparen inte har hittat en lämplig mall. Välj i så fall en lämplig mall i rullgardinsmenyn Mall under rubriken Sidinställningar


Utforma sidan på något lämpligt sätt. 


Klicka på knappen Spara. Den ser ut som en gammaldags diskett. 


Skapa en bekräftelsesida


Gå till Registrering->Bekräftelse. 


Klicka på knappen Lägg till


Skriv in ett Namn för bekräftelsesidan. 


Välj radioknappen Mailskaparen.


Klicka på knappen OK


Det lilla formuläret försvinner. 


En ny rad, med det nya namnet, finns i listan. 


Klicka på knappen Spara


I den nya raden, klicka på knappen med hjälptexten Ändra


Mailskaparen öppnas. Den är mycket lik sidskaparen. 


Lägg in ett lämpligt innehåll. [ConfirmationBody] är inte ett lämpligt innehåll när det är en enkät som bekräftas. 


Klicka på spara-knappen. Den har en gammaldags diskett som ikon och Spara som hjälptext. 


Skapa ett frågeformulär

Gå till Registrering->Registrering.


Klicka på knappen Lägg till


Lämna de flesta fälten i båda flikarna oförändrat tomma. 


Mycket viktigt: I fliken Registrering, se till att Nr är mindre än 101. Om det inte finns något så lågt nummer ledigt, ändra numret för ett formulär som är avsett för registrering. 


Mycket viktigt: I fliken Registrering, välj en bekräftelse i rullgardinsmenyn Bekräftelse, Internet. Du kan till exempel välja den du just skapade. 


Mycket viktigt: I fliken Avancerat, klicka i rutan Enkät, så att det sätts en bock i den. Det här gör att DMS hanterar formuläret som en enkät och inte som ett anmälningsformulär. 


Skriv in ett namn i fältet Namn i fliken Registrering


Välj en lämplig Sidmall i rullgardinsmenyn i fliken Avancerat


Klicka på knappen Lägg till


Formuläret försvinner. En ny rad har lagts till i tabellen, med det nya namnet.


Klicka på knappen Spara


Klicka på knappen Regline Editor på den nya raden. 


Klicka på knappen med hjälptexten Lägg till fråga


Klicka i rutan vid den fråga som du har skapat och vill lägga in. 


Klicka på knappen Ok


Specificera utskickets avsändare

För att specificera utskickets avsändare, gå till Projekt->Inställningar->Bekräftelse. 


I fältet Från-adress Bekräftelsemail, skriv Delegia och noreply@delegia.com. Den här e-post-adressen kommer att skrivas in som e-post-meddelandens avsändaradress. Utskicket kommer att göras från en e-post-server som har tillgång till adressen delegia.com. Om du skriver en annan adress här så kommer utskicket ändå att göras från delegia.com, men i själva meddelandet kommer adressen från det här fältet att anges som avsändaradress. För att meddelandet ska komma fram i den här situationen är det i så fall nödvändigt att instruera den server som äger den andra adressen att den accepterar att delegia.com använder dess adress som avsändaradress. Det görs med ett så kallat SPF record.


Skicka och prova en enkät


I Enkät->Översikt, klicka på knappen Ny enkät.

Fliken Inställningar
Skriv ett valfritt namn i fältet Enkätnamn


Välj strängen Survey i rullgardinsmenyn Frågearea


Välj det frågeformulär som du just har skapat, i rullgardinsmenyn Regline


I fältet Ämnesrad, skriv det som ska stå i ämnesraden i det e-post-meddelande som ska skickas. 


Lämna strängen Delegia<noreply@delegia.com> i fältet Från-adress. De här strängarna hämtas från Projekt->Inställningar->Bekräftelse->Från-adress Bekräftelsemail. Av historiska skäl har det här fältet fått namn och placering som betyder att det handlar om bekräftelser. Men det används också för enkäter. 


Lämna fältet BCC-adress tomt. 


Det spelar ingen roll vad du gör med fältet Intern beskrivning


Lämna den högra sidan oanvänd så länge. 


Fliken Mailtext

Använd editorn för att skapa innehållet i det e-post-meddelande som ska skickas. Meddelandet ska innehålla taggen [AnswerLink]. Där den finns lägger DMS in en länk till frågeformuläret. När mottagaren klickar på den länken visas webbformuläret upp och kan fyllas i av mottagaren. 


Klicka på knappen Spara


Fliken Lägg till mottagare


I fältet Lägg till enstaka mottagare (email), skriv en e-post-adress som du har tillgång till. Klicka på knappen Spara


Fliken Mottagare


Kontrollera i fliken Mottagare att det finns en rad med den just inskrivna e-post-adressen. 


Prova enkäten


För att prova enkäten, börja med att gå tillbaka till fliken Inställningar


Kontrollera att antalet mottagare är 1Antal skickade och antal svar ska vara 0

Klicka i rutan Skicka nuKlicka på knappen Spara


Nu ska Antal skickade ha ändrats till 1. 


Titta i e-post-lådan. 


Öppna e-post-meddelandet från Delegia. 


Klicka på länken. 


Frågeformuläret öppnas i en egen flik. 


Det kan till exempel se ut så här. 


Svara på frågan och klicka på knappen Bekräfta


Frågeformuläret ersätts med bekräftelsesidan. 


Titta i fliken Inställningar igen. 


Nu ska Antal svar ha ändrats till 1. 


Gå till Enkät->Översikt. 


Ungefär i mitten finns kolumnerna Totalt, Skickat och Svar. Alla ska nu ha värdet 1Klicka på knappen Statistik


I fliken Diagram eller i fliken Fritextsvar ska det finnas någon slags indikation på ett svar. 


I det här exemplet finns till exempel det här diagrammet som visar att en person har svarat ganska bra och noll personer har angett de andra svarsalternativen.