Med urval menar vi här en delmängd av de personer som har registrerat sig för ett evenemang. 


Exemplet som följer är ett projekt med åtta deltagare: Adam, Bertil, Cesar, David, Erik, Filip, Gustav och Helge. De två första heter Utställare i efternamn och har Persontypen Utställare och de andra heter Besökare har Persontypen Besökare. 


Vi väljer ut den delmängd som har Persontyp Utställare. Det finns ett stort antal andra kriterier som också kan användas för att definiera ett urval. 


Gör ett urval 

Gå till Rapporter & Statistik->Urval. Här finns tre flikar. 


Den högraste fliken heter Resultat, följt av ett heltal inom parentes. Heltalet anger antalet deltagare i urvalet. Nu, innan vi har specificerat några begränsande kriterier (Filter) visas här det totala antalet registrerade deltagare i projektet. 


Klicka på fliken Resultat (n)Klicka på fliken Detaljer

Klicka på knappen Lägg till


Hitta på ett namn för urvalet och skriv det i fältet UrvalsamnKlicka på knappen Spara


En rullgardinsmeny med rubriken Filter läggs till i formuläret. En ny rullgardinsmeny läggs till mellan rubriken Filter och den befintliga rullgardinsmenyn. 


Välj Persontyp i den nya rullgardinsmenyn.Två nya rullgardinsmenyer läggs till till höger om den rullgardinsmeny som nu säger Persontyp, så nu finns det tre rullgardinsmenyer på den raden. 


Lämna Är lika med i den mittre rullgardinsmenyn. 


Välj Utställare (eller någon persontyp som du har i ditt projekt) i den högra rullgardinsmenyn. Om det här är ett verksamt filterkriterium så minskas talet som står på resultatfliken. I det här exemplet minskade det från 8 till 2. 


Gå till fliken Resultat (n) igen. 


Nu ska listan vara kortare. I det här exemplet finns det 2 deltagare i urvalet.