Ibland är det lämpligt att olika kategorier av deltagare får fylla i olika reglines. Det kan du åstadkomma genom att göra en mycket liten regline som använder elementet RadiobuttonRedirect. Deltagaren som fyller i reglinen får då välja ett av flera alternativ genom att klicka på en radioknapp. Varje radioknapp är knuten till en regline. 

Bilden här ovan visar principerna för hur det skulle kunna se ut.


Gör två alternativa reglines


I Registrering->Registrering, klicka på knappen Lägg till


Ett formulär öppnas. 


Skriv in ett namn för reglinen i fältet Namn, skriv till exempel RedirectTargetOne


Klicka på knappen Lägg till i formuläret. 


Klicka på knappen Spara


Leta reda på den rad som representerar den just skapade reglinen. 


Klicka på knappen med hjälptexten Regline Editor, i den raden. 


Regline Editor öppnas i en egen flik i webbläsaren. 


Klicka på knappen med hjälptexten Lägg till text. 


Ett element med rubriken Label läggs in i reglinen. 


Klicka på den knapp till höger i det elementet som ser ut som en penna och ett papper. 


En editor öppnas i ett eget fönster. Den innehåller texten Your text here


Ändra den texten till något som talar om att det här är den första av de reglines som man kan komma till genom att använda RadiobuttonRedirect. Skriv till exempel Det här är alternativ Ett


Klicka på knappen Spara i editorn. 


Gör en regline till. Lägg in en text i den som visar att den är alternativ Två.  


Gör en regline som använder RadiobuttonRedirect


I Registrering->Registrering, klicka på knappen Lägg till


Ett formulär öppnas. 


Skriv in ett namn för reglinen i fältet Namn, skriv till exempel RadionbuttonRedirectTest


Klicka på knappen Lägg till i formuläret. 


Klicka på knappen Spara


Leta reda på den rad som representerar den just skapade reglinen. 


Klicka på knappen med hjälptexten Regline Editor, i den raden. 


Regline Editor öppnas i en egen flik i webbläsaren. 


Klicka på den knapp som har hjälptexten Lägg till annat element


Scrolla ned till elementet RadiobuttonRedirect. Det ligger långt ned i menyn, under den gröna rubriken MISC. . Men innehållet under den rubriken är så omfattande att det är stor risk att rubriken har försvunnit när man hittar RadiobuttonRedirect.  Den första rubriken efter RadiobuttonRedirect är KUNDSPECIFIKT


Klicka i rutan vid RadiobuttonRedirect, så att det sätts en bock i den. 


Klicka på knappen OK


Ett element med rubriken RadiobuttonRedirect läggs till i reglinen. 


Klicka i det elementet på knappen som ser ut som ett kugghjul och har hjälptexten Inställningar


Ett formulär med rubriken RadiobuttonRedirect öppnas. Bilden här ovan visar den översta delen av formuläret. 


Skriv i fältet Label1 den text som deltagaren ska se vid knappen för alternativ 1, till exempel Alternativ Ett


Starta den regline som deltagaren ska komma till när den deltagaren har valt alternativ 1. 


Klicka på webbadressen till reglinen så att den blir markerad. 


Tryck på Ctrl+C för att påbörja kopiering av webbadressen. (Alternativt: Högerklicka på webbadressen så att en meny öppnas och klicka på Kopiera i menyn.) 


Klicka i fältet Link1 i formuläret RadiobuttonRedirect. 


Tryck på Ctrl+V för att klistra in webbadressen i fältet. (Alternativt: Högerklicka i fältet och klicka på Klistra in i menyn.) 


Ta bort början på den adress som du just har klistrat in, till och med .com. Det vill säga, ta bort deltexten https://www.delegia.com. Du kan göra det till exempel genom att klicka längst till vänster i fältet och sedan trycka på tangenten <Delete> ett stort antal gånger. 


Gör på nästan samma sätt en gång till, för att göra en knapp som leder till regline-alternativ två, det vill säga, fyll i fälten Label2 och Link2


Klicka på knappen Save and close längst ned i formuläret. Prova RadiobuttonRedirect


Starta den regline som innehåller RadiobuttonRedirect. 


Klicka på knappen vid alternativ två. 


Klicka på Bekräfta


Nu ska en regline visas som talar om att den är alternativ två. ForceValidate


Starta reglinen en gång till. 


Klicka på Bekräfta, utan att välja något alternativ. 


Ett felmeddelande visas: Someting went wrong. Your ... 


DMS visste inte hur det skulle fortsätta, för du hade inte valt någon radioknapp. 


För att åtgärda detta, öppna Regline Editor igen och klicka på kugghjulet i elementet RadiobuttonRedirect


Klicka på rutan under ForceValidate så att det skrivs in en bock i den. Den är mycket långt ned i formuläret. Klicka på knappen Save and close.  


Starta reglinen en gång till. 


Klicka på Bekräfta, utan att välja något alternativ. 


Webbläsaren stannar kvar i den första reglinen. Den kompletteras med texten Rödmarkerade fält är ej ifyllda korrekt . En röd rektangel visas också kring radioknapparna.