Ibland är det lämpligt att låta en person anmäla flera deltagare samtidigt. Det kan till exempel göra administrationen för deltagarna enklare om en deltagare betalar för flera deltagare på en gång. 


Ett sätt att hantera det är att du lägger in elementet SelectPersonCount i reglinen. Det elementet påverkar reglinens beteende på så sätt att den som fyller i reglinen får börja med att tala om hur många deltagare som ska anmälas. Därefter fyller anmälaren i all information för respektive deltagare i gruppen. Anmälaren fyller i information för en deltagare i taget. 


För att elementet SelectPersonCount ska fungera behöver det ligga som enda element på den allra första sidan. 


Hur elementet SelectPersonCount fungerar


Det första som möter den som använder reglinen är en rullgardinsmeny där anmälaren får ange hur många deltagare som ingår i den grupp som ska anmälas. När anmälaren klickar på fortsätt visas den första sidan i det egentliga anmälningsformuläret. Uppgiften är nu att fylla i uppgifterna för en av deltagarna i gruppen. I bilden står det Person 1(3) uppe till höger. Det betyder att nu fyller vi i uppgifter för den första deltagaren i en grupp med tre deltagare. 


När anmälaren klickar på bekräfta visas antingen nästa sida i formuläret (om det finns fler sidor) eller den första egentliga sidan i formuläret, för nästa person (om inte det valda antalet deltagare i gruppen är uppfyllt) eller en sida med en bekräftelse för varje deltagare i gruppen. Under hela tiden som anmälaren fyller i formuläret visar det vilket nummer i ordningen som aktuell deltagare. 


Formuläret i bilden ovan innehåller innehåller mycket lite information, så bekräftelserna är också mycket enkla. 


Lägg till elementet SelectPersonCount

Enklast är att börja från början med en ny regline. 


På första sidan, klicka på den menyknapp som har hjälptexten Lägg till annat element


Scrolla net till elementet SelectPersonCount under rubriken GROUP och klicka i det elementets ruta, så att det skrivs in en bock i den. 


Klicka på knappen Ok


Specialfall med existerande formulär

I det fallet att elementet SelectPersonCount ska läggas till i en redan existerande regline kan följande trix behövas. 


1) Nya sidor läggs alltid till sist, men vi behöver lägga till en sida före de andra. Dra den nya sidan till den första (vänstraste) positionen. 


2) Det är jättesvårt att dra en sida längst till vänster. Zooma in webbläsaren till 400% eller liknande. Det finns en mycket smal remsa längst till vänster där symbolen för sidan kan landa. Den syns bättre i extrem förstoring. 


Specificera maximal gruppstorlek

Gå till Projekt->Inställningar->Registrering. Ändra rullgardinsmenyn Max personer i SelectPersonCount till önskat antal. 


I den här bilden har webbläsaren zoomat in till 500%. En röd rektangel lagts till. I den rektangeln finns en smal orange fylld rektangel. Den rektangeln visas när du drar en sida och har kommit fram. Om du släpper upp musknappen i den här situationen så flyttas sidan till den vänstraste positionen. När du gör det syns också en musmarkör som inte finns med i den här


Prova  elementet SelectPersonCount

För att prova elementet SelectPersonCount, skapa en regline som på sidan 1 innehåller endast elementet SelectPersonCount. 


Gör en ytterligare sida (sidan 2) och lägg där fälten Förnamn och Efternamn och en aktivitet som har ett pris. Se också till att reglinen har en bekräftelsesida som ska visas i webbläsaren (Internetbekräftelse). 


Starta reglinen. 


Välj att gruppen ska ha 2 deltagare. 


Klicka på Fortsätt


Fyll i fälten och markera att deltagaren ska vara med på aktiviteten. 


Klicka på Bekräfta


Fyll i fälten igen, för den andra deltagaren, som också ska vara med på aktiviteten. 


Klicka på Bekräfta


Nu ska webbläsaren visa två bekräftelser.