En del frågor behövs endast i vissa situationer.  De ska bara visas när deltagaren har svarat på ett visst sätt på andra frågor. DMS kan åstadkomma det om du talar om att den här frågan är beroende och talar om vilka svar som ska göra att frågan visas. I följande exempel vill frågeställaren veta mer i det fallet att den som svarar har en informationskälla som inte finns med bland specificerade svarsalternativen. När den som svarar har valt en känd källa är det onödigt att störa den deltagaren med mer frågor om det. Den som frågar vill inte heller spendera tid på att bearbeta de onödiga svaren. 


Här har deltagaren svarat Annat sätt och får en följdfråga om informationskällan. 


I det här fallet däremot, är svaret E-post. Då visas inte följdfrågan. Skapa en följdfråga

Skapa en flervalsfråga och lägg den i en regline. (Se Använd en flervalsfråga.) 


Skapa frågan som ska vara följdfråga. 


Klicka på namnet eller ikonknappen med hjälptexten Edit för följdfrågan. 


Välj fliken BeroendenKlicka på knappen Lägg till. Uppgiften är nu att beskriva de situationer som frågan ska visas i. Beskrivningen kan endast innehålla svar på andra frågor och logiska relationer mellan dem. 


I exemplet här väljer vi bara ett enda svar på en enda fråga. 

 

Klicka på Spara i formuläret. En rad läggs till i tabellen. 


Klicka på Spara uppe till vänster. 


Gå till fliken Inställningar


Klicka i rutan Dölj istället för dimma, så att det skrivs in en bock i den.  

(Det finns två sätt att visa undertryckta földfrågor, inte alls eller suddigt (engelska dimmed). Standardsättet är tänkt att vara det suddiga. Men på många skärmar är även den suddiga varianten ganska skarp. Därför väljer vi här att dölja den, det vill säga inte visa den alls.) 


Lägg in följdfrågan i reglinen. 


Kör reglinen och kontrollera att följdfrågan visas endast när villkoret är uppfyllt (i svaret på den andra frågan).