Elementet RebateQuestion är en metod att ge vissa deltagaren ett rabatterat pris. RebateQuestion fungerar på så sätt att när deltagaren ger ett visst svar på en viss fråga så minskar DMS priset på en viss aspekt av evenemanget. Frågan måste vara av en sådan typ som har förutbestämda svarsalternativ. 


I exemplet nedan får deltagare som är studenter (svarar Student på frågan Vilken personkategori tillhör du?) 50:- i rabatt på produkten Avancerad kaktusskötsel. För att det ska vara möjligt behövs det att du talar om för DMS vilken fråga och vilket svar som ska användas som kriterium för att deltagaren ska få rabatten, vilken produkt som ska rabatteras och hur stor rabatten ska vara. 


Förbered regline med fråga och produkt


Skapa en radioknappsfråga med lydelsen: Vilken personkategori tillhör du? Och med svarsalternativen Barn, Student, Professionell, Arbetslös och Pensionär


Skapa en produkt med titeln Avancerad kaktusskötsel och beskrivningen Boken som berättar allt du behöver veta om hur du tar hand om dina kaktusar på bästa sätt. Produktens pris är 450 kr. Skapa en regline med bekräftelse. Lägg till 


Lägg in och konfigurera elementet


I Registrering->Registrering->ReglineEditor, klicka den knapp som har hjälptexten Lägg till sida, ett plus-tecken. 


En ny knapp visas bredvid ettan i menyn. Den har texten Ny. Regline Editor är nu inställd för att redigera den nya, den andra, sidan. 


Elementet RebateQuestion fungerar endast om det ligger på en sida som ligger efter de sidor där frågan och den rabatterade resursen visas.


Klicka på den knapp som har hjälptexten Lägg till annat element. Den är lite lik en rubiks kub. 
Använd den scroll bar som finns till höger inne i menyn för att scrolla ned till rubriken REBATES i grönt.

 


Klicka på rutan vid RebateQuestion, så att det skrivs in en bock där. 


Klicka på OK


En instans av RebateQuestion läggs in längst ned i regline. 


Klicka på instansens ikon-knapp för inställningar (ett kugghjul). 


En meny öppnas i ett eget fönster. 
Välj Vilken personkategori tillhör du? i rullgardinsmenyn QuestionId


Välj Student i rullgardinsmenyn AnswerId


Skriv 50 i textfältet RebateAmount


Välj Avancerad kaktusskötsel i rullgardinsmenyn SeminarId


Klicka på knappen Save and close nere till höger i formuläret. 


Prova rabatten


I Registrering->Registrering, på raden med den regline som du har arbetat med, klicka på den symbol som har hjälptexten Kör regline


Fyll i de obligatoriska fält som finns i regline. 


Klicka på radioknappen Professionell för frågan Vilken personkategori tillhör du?


Välj 1 i rullgardinsmenyn för produkten Avancerad kaktusskötsel


Klicka på knappen Fortsätt.


Klicka på knappen Bekräfta


Kontrollera i bekräftelsen att kostnaden för Avancerad kaktusskötsel är 450,00 och att rabatten för den är 0,00


Stäng den webbläsarflik som innehåller bekräftelsen. 

Starta samma regline igen på samma sätt. 

 

Fyll i de obligatoriska fält som finns i regline. 


Klicka på radioknappen Student för frågan Vilken personkategori tillhör du?


Välj 1 i rullgardinsmenyn för produkten Avancerad kaktusskötsel


Klicka på knappen Fortsätt.


Klicka på knappen Bekräfta


Kontrollera i bekräftelsen att kostnaden för Avancerad kaktusskötsel är 400,00 och att rabatten för den är 50,00