Sidan Översikt innehåller en del av funktionerna för att hantera innehåll i webbsidor. En webbsida ses här som en kombination av en mall och ett innehåll. I tabellen Innehåll, uppe till högerskapas innehåll. I tabellen Mallar, nere till höger, skapas mallar. Innehållet knyts till sidan i tabellen Sidinnehåll, nere till vänster, och mallen knyts till sidan i tabellen Sidor, uppe till vänster. I den webbsida som skapas visas mallen överst. 


Sidor:             Webbsida   <-- Mall

Sidinnehåll:    Webbsida   <-- Innehåll

Innehåll:         Skapa Innehåll 

Mallar:           Skapa MallMall


Mallar hanteras i tabellen Mallar, nere till höger. Skapa en ny mall


Det finns två sätt att lägga till en mall, skapa en tom mall eller kopiera en befintlig mall.


Lägga till en tom mall


För att lägga till en tom mall, klicka på knappen + Ny mall uppe till vänster i tabellen.
Då läggs en ny och ofullständig rad till längst ned i tabellen.
Skriv in det önskade mall-namnet i den större rutan, i kolumnen Mallnamn.
Klicka på knappen Spara långt upp till vänster på hela sidan.
Nu skapas mallen och beskrivningsraden blir fullständigt ifylld.


Göra kopia av befintlig mall


För att göra en kopia av en befintlig mall, klicka på kopierings-symbolen för den mallen i mall-tabellen. Symbolen finns i kolumnen Kop långt till höger.
En ny och ofullständig rad läggs in längst ned i tabellen.
Namnrutan är ifylld med ”Kopia av” följt av namnet på den mall som är förlaga.
Om så önskas kan du ändra namnet.
Klicka på knappen Spara långt upp till vänster på hela sidan.
Mall-kopian skapas och beskrivningsraden blir fullständigt ifylld. 


Ändra en befintlig mall


För att påbörja editering av mallen, klicka på dess namn i tabellen.
Mallen visas i en webb-side-editor.


Högt upp på sidan finns en menyrad med ungefär 30 stycken kommando-symboler. 


Lägga till bild i mall


För att lägga till en bild i mallen, klicka på symbolen Image längst till höger i menyraden.Innehåll


Mallar hanteras i tabellen Mallar nere till höger. 


Skapa ett nytt innehåll


Det finns två sätt att lägga till ett innehåll: skapa ett tomt innehåll eller kopiera ett befintligt innehåll.


Lägga till ett tomt innehåll


För att lägga till ett tomt innehåll, klicka på knappen + Nytt innehåll uppe till vänster i innehålls-tabellen.
Då läggs en ny och ofullständig rad till längst ned i tabellen.
Skriv in det önskade innehålls-namnet i den större rutan, i kolumnen Innehållsnamn.
Klicka på knappen Spara långt upp till vänster på hela sidan.
Nu skapas innehållet och beskrivningsraden blir fullständigt ifylld.


Göra en kopia av ett befintligt innehåll


För att göra en kopia av ett befintligt innehåll, klicka på kopierings-symbolen för det innehållet i tabellen. Symbolen finns i kolumnen Kopie långt till höger.
En ny och ofullständig rad läggs in längst ned i tabellen.
Namnrutan är ifylld med ”Kopia av” följt av namnet på det innehåll som är förlaga.
Om så önskas kan du ändra namnet.
Klicka på knappen Spara långt upp till vänster på hela sidan.
Innehålls-kopian skapas och beskrivningsraden blir fullständigt ifylld. 


Ändra ett befintligt innehåll


För att påbörja editering av innehållet, klicka på dess namn i tabellen.
Då visas innehållet i en webb-side-editor.


Högt upp i editorn finns en menyrad med ungefär 30 stycken kommando-symboler. 


Lägga till bild i innehåll


För att lägga till en bild i innehållet, klicka på symbolen Image längst till höger i menyraden.Sidor


En rad i tabellen Sidor representerar en hel webbsida. 


Skapa en ny sida


För att skapa en ny sida, klicka på knappen + Ny sida

En ny rad skapas längst ned i tabellen. 

Skriv in önskat namn på sidan i den större rutan, i kolumnen Sidnamn

Det är svårt att förutsäga vilken mall som kommer att finnas där från början. 


Sidinnehåll


Sidinnehåll är en knytning mellan innehåll och webbsida. En rad i tabellen Sidinnehåll talar alltså om vilket innehåll sidan ska ha. 


Skapa ett nytt sidinnehåll


För att lägga in ett innehåll i en sida, skapa ett sidinnehåll för sidan. Sidinnehållet knyter ihop innehållet med sidan. 


För att skapa ett nytt sidinnehåll, klicka på knappen + Nytt sidinnehåll

En ny rad skapas längst ned i tabellen och en meny med sidor dyker upp. 

Välj sida i menyn genom att klicka på sidans namn.

Klicka på Spara, långt upp till vänster på hela sidan. 


Ett innehål har lagts in i kolumnen Innehåll. Det är svårt att förutsäga vilket innehåll som kommer att finnas där från början. 

För att välja rätt innehåll, placera musmarkören i kolumnen Innehåll i raden för det nyskapade sidinnehållet. 

En nedåtpil visas i fältet. 

Dubbelklicka på nedåtpilen. 

En meny med innehåll visas. 

Välj innehåll i menyn genom att klicka på innehållets namn. 

Klicka på Spara, långt upp till vänster på hela sidan.