Produkt är en av de element-typer som kan ingå i registreringsformulär. Den här elementtypen är till för att hantera olika aspekter av deltagandet i evenemanget. Det är ofta någonting som kommer att delas ut under evenemanget, det kan vara till låns under evenemanget eller för att ta med sig och behålla. 


Det finns minst två element-typer som handlar om resurser som deltagaren ska registrera sig på, Aktivitet och Produkt. Det är inte alltid självklart vilket av de elementen som ska användas. Men Aktivitet är från början tänkt för seminarier och Produkt för varor. Ibland kan det till och med vara bättre att hantera en tjänst eller vara genom ren informations-insamling, med element-typen Fråga. 


En viktig funktion för elementet Produkt är att det innehåller det belopp som ska faktureras. Det kan finnas flera olika produkter som hör till evenemanget och deltagaren kan för varje produkt välja att inte ta någon alls, att ta en eller att ta några stycken. Deltagaren anger i registreringsformuläret det önskade antalet för varje produkt. När deltagaren är klar kan DMS summera beloppen och räkna ut hur mycket som ska faktureras. 


Så här kan en produkt presenteras i registreringsformuläret. Längst till vänster finns ett flervalsfält av typen rullgardinsmeny där deltagaren kan välja hur många exemplar av produkten som hon vill beställa. I det här fallet kan hon välja 0, 1, 2 eller 3 stycken, har tidigare valt 1 och är nu nära att välja 2 stycken. Till höger om flervalsfältet finns ett kort namn för produkten, ÅK. Lite ytterligare till höger visas produktens namn, Årets kaktus, flat myrkottskaktus. Längst till höger visas priset exklusive moms och momsen för produkten.  


Det längre namnet kan vara en länk som deltagaren kan klicka på och då visas en längre beskrivning av produkten i en ny flik i webbläsaren, som kan se ut till exempel så här. 


Se vilka produkter som finns definierade 


I Registrering->Produkt finns en lista med alla definierade produkter. Ett exempel visas i bilden nedan. Ta bort definierad produkt


För att ta bort en produkt från tabellen: 

Klicka i rutan längst till höger i produktens rad. 

En bock visas i rutan. 

Knappen Spara, uppe till höger, byter färg från orange till gul. 

Klicka på knappen Spara

Raden tas bort från tabellen och knappen återgår till orange färg. 


Skapa produkt


För att skapa en ny produkt, klicka på knappen Ny i Registrering->Aktivitet. Ett formulär med fyra flikar visas. Fyll i och ändra lämpliga delar av formuläret. 


Fliken Detaljer

Titel, lång - Produktens namn. I registreringsformuläret visas två namnliknande strängar. Den här visas till höger och ska normalt vara längre. Det här namnet visas ocså i den mer utförliga beskrivningen av produkten som kan visas i en egen flik. 


Titel, kort - Alternativt namn på produkten. Det här namnet används internt i DMS för att referera till aktiviteten, men visas inte i registreringsformuläret. 


Nummer - Ett mycket kort namn för produkten. Det visas till vänster om det långa namnet i registreringsformuläret. Det används av DMS på några ställen där det är lämpligt att ha ett mycket kort namn. 


Slutdatum - Det här fältet har ingen funktion.   


Pris - Priset som ska betalas per styck för produkten. 


Moms - Den procentsats som ska adderas till priset som moms. 


Max - Totalt antal produkter som finns tillgängliga. DMS förhindrar ytterligare beställning av produkten när antalet beställda produkter antal har uppnått detta antal.  


Min beställning - Det minsta antalet av produkten som deltagare i evenemanget tillåts beställa. 


Max beställning - Det största antalet av produkten som deltagare i evenemanget tillåts beställa. 


Förvalt antal - Det antal av produkten som deltagaren anses ha beställt om ingen ändring görs i registreringsformuläret. 


Kod namnbricka - Beteckning på produkten, som kan visas på en namnbricka. Namnbrickan redigeras med editorn på På plats->Namnbricka->Ny. För att visa den här texten på namnbrickan, skriv "[BadgeSeminar]" i namnbrickan där du vill att aktivitetens beteckning ska synas. 


Aktiv - Normalt är den här rutan ibockad. Om den inte är ibockad så kan produkten inte läggas in i ett registreringsformulär. 


Stängd - Det här fältet har ingen funktion.  


Inställd - Det här fältet har ingen funktion. 


Förikryssad - När den här rutan är ibockad visas produkten från början med antalet valda enheter lika med 1. Deltagaren är fri att ändra till något annat antal. 


Grupp 


Interna anteckningar - Det som skrivs i den här rutan syns endast i den här rutan. 


Fliken Texter


Under-fliken Ingress: Det som läggs in här visas under aktivitetens namn i registreringsformuläret. 


Under-fliken Beskrivning, lång: Det som läggs in här visas i den längre aktivitetsbeskrivningen. Se nedan. 


Under-fliken Talare: Det som läggs in här visas i den längre aktivitetsbeskrivningen. Se nedan.  


Längre aktivitetsbeskrivning


I registreringsformuläret finns en liten beskrivning av respektive aktivitet. Det kan också finnas en betydligt längre beskrivning. Den visas i en egen flik i webbläsaren när deltagaren klickar på aktivitetens namn i den första beskrivningen. 

Den längre beskrivningen finns tillgänglig om det finns ett innehåll i fliken Texter->Beskrivning, lång


Den längre beskrivningen består av:

  1. Innehållet i textrutan seminar_list/Title, i många projekt strängen "Seminarieprogram", som liten text 
  2. Innehållet i fältet Titel, lång, som rubrik
  3. Innehållet i fliken Texter->Lång beskrivning, som liten text
  4. Innehållen i textrutorna seminar_list/SeminarDate, seminar_list/SeminarPrice och seminar_list/BadgeCode på samma rad, till exempel Datum     Pris     Badgekod
  5. Innehållen i fälten Startdatum, Pris exkl moms och Kod namnbricka


Lägga in bild


I de två flikarna under Registrering->Produkt->Ändra->Texter finns en enkel men ändå kraftfull editor för text och bild. En av funktionerna i editorn är att lägga in en bild. Den aktiveras med den här knappen:   .


Ett formulär med rubriken Image Properties visas. 
Ett möjligt arbetsflöde för att lägga till en bild är att klicka på knappen "Browse Server". Du får då se vilka bilder som redan finns i projektet. 

I en tabell visas bilder och mappar. Mapparna är samlingar med bilder och mappar. I varje rad i tabellen visas mapp- eller bild-symbol, storlek (om det är en bild), datum när bilden laddades upp eller mappen skapades och en ruta som kan användas för att ta bort objektet på raden. 


Det här är de bilder som finns tillgängliga i projektet. 


För att lägga till en bild till samlingen: Klicka på den oranga knappen Välj filer att ladda upp... 


Nu öppnas det fönster som operativsystemet (till exempel Windows) använder när användaren ska välja en fil. Välj en eller flera filer och klicka på bekräfta-knappen. (I Windows på engelska heter knappen Open.) Den fil som är på väg att läggas till i samlingen visas nere till vänster, under Filer att ladda upp. Spara-knappen byter färg till gul. 


Klicka på Spara-knappen. 


Den nya bilden läggs till i tabellen till höger. 


Klicka på namnet eller ikonen för den bild som du vill ha i texten. Det kan vara den bild som du just har lagt till i listan. 


Formuläret Image Properties visas igen. 


Klicka på knappen OK (den är ljusgrön). 


Formuläret försvinner, du är tillbaka i editorn, bilden har lagts till i texten.