Här måste jag beskriva hur Filarkivet ska hanteras.