I registreringsformuläret anmäler deltagaren sitt deltagande i ett evenemang. Hon skriver in all den information som arrangören (och Delegia) behöver för att kunna administrera deltagandet. Det kan handla om till exempel deltagarens telefonnummer, val beträffande deltagande i enskilda delar av evenemanget och vart fakturan för deltagaravgiften ska skickas. Registreringsformuläret är en eller flera sidor som visas i en webbläsare. 


Informationen som skrivs in här sparas i en databas och kan användas på många olika sätt. Exempel på användningsområden är att skriva ut en namnbricka när deltagaren kommer till evenemanget och skicka en faktura. 


När deltagaren har fyllt i registreringsformuläret och klickar på Bekräfta så skickas registreringsformuläret till DMS server, som lagrar informationen. DMS kan då skicka meddelanden som bekräftar att deltagaren är registrerad evenemanget. Bekräftelsen kan komma direkt i webbläsaren, som email och som SMS.