Innehållshantering


I mappen Innehållshantering finns funktioner för att skapa webbsidor. Ett exempel på webbsida som kan skapas här är sidan där ditt evenemang presenteras för potentiella deltagare. De webbsidor som skapas lagras på Delegias server och görs tillgängliga på Internet med webbadresser som börjar med delegia.com/app/attendee/... . 


I DMS finns två mycket olika huvud-verktyg för att designa webbsidor, det gamla och det nya. Det nya är mycket bättre och bör användas så långt som möjligt. Det nya webb-design-verktyget finns framför allt i mappen Sidskaparen. Dessutom behöver man använda mappen Meny tillsammans med Sidskaparen. Det gamla webb-verktyget finns i mapparna Översikt, Meny, Html head och Filarkiv. Även mapparna Översikt, Html head och Filarkiv kan samspela med Sidskaparen. Men de behövs inte och det medför stora risker för problem att använda den möjligheten. 


De webbsidor som skapas med det gamla webb-verktyget får adressen ...page/nnnnn. Med Sidskaparen blir adressen ...page/nnnnn?laguageid=n.