Med Bordsplacering kan du skapa en karta med bord och stolar som visar vilken deltagare som ska sitta på respektive stol. 
För att ändra ett bords egenskaper, klicka på bordsnamnet i mitten av bordet. Ett formulär öppnas.