Enkäter är webbformulär som är avsedda att i första hand skickas till deltagarna efter evenemanget men det är du som användare som bestämmer när de ska skickas ut. 


Endast de som inbjuds att svara på enkäten kan göra det. Inbjudan skickas som e-post med en unik länk till respektive mottagare. Det finns även en automatisk spärr som gör att deltagaren kan svara högst en gång på enkäten.  


Skapa enkät


Du skapar enkät-formuläret med samma editor som används för registreringsformulär, Registrering->Registrering->Lägg till. Som framgår redan av placeringen i menyträdet är den här editorn utformad först och främst för registreringsformulär. Endast senare har den kommit att användas också för enkäter. Därför har editorn många egenskaper som inte är meningsfulla när den används för att skapa en enkät. 


I fliken Avancerat, klicka på rutan Enkät så att det sätts en bock i den. Det talar om för DMS att det här formuläret är en enkät och inte ett registreringsformulär. 


Formuläret byggs upp genom att diverse element läggs in i det. Elementen måste skapas eller definieras i andra verktyg innan de kan läggas till i enkätformuläret. De verktygen är placerade i samma mapp som editorn, det vill säga under Registrering. 


När du klickar på Lägg till visas ett litet fönster med ett formulär med två flikar. 


I fliken Registrering: 

om det behövs, ändra Nr så att det blir mindre än 100

skriv ett Namn som du tycker passar

välj en Bekräftelse Internet (direkt i webb-läsaren) om så önskas, se artikel om Bekräftelse i mappen Registrering

välj en Bekräftelse via E-post om så önskas

låt Bekräftelse via SMS vara tom


I fliken Avancerat

ändra inte Startdatum

ändra inte Sista anmälningsdag

vad gör Landsgrupp?

klicka så att det blir en bock i rutan Enkät

lämna rutan Abstract utan bock

sätt en bock i Skicka e-post om så önskas, specificera i så fall Bekräftelse för E-post i fliken Registrering

sätt inte en bock i Skicka SMS

sätt inte en bock i Gruppbekräftelse

lämna fältet Köbekräftelse tomt

lämna fältet Namnbricka mall tomt

välj lämplig Sidmall


Klicka på Uppdatera


Klicka på Spara


Klicka på ikonen Regline Editor, till höger i den rad som just har lagts till.