Html head är en mycket enkel texteditor avsedd för specialkod till webbsidorna. Här kan du skriva HTML-kod som inte går att generera med de andra webb-editorerna i DMS. Det som skrivs in i Html head läggs av DMS in i alla projektets webbsidor, efter det som kommer från mallen och omgivet av html-taggarna "<head>" och "</head>". 


Delegia rekommenderar inte att den här funktionen används. Delegia tillhandahåller inte support för användning av den här funktionen. Utveckling av specialbeteende som kräver användning av Html head kan beställas av Delegia.